Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2022-2023

Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2022-2023

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

VÅV18BV10 Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp
NU18IA05 Nursing Finnish 3 sp
VAL21031 Särskilt stöd inom småbarnspedagogiken 5 sp
NU18IA04 Nursing Swedish 3 sp
VAL20001 Patient centered care (PCC) in multicultural society and its ethical implications 3 sp
VAL21015 Arbetsplatsförlagda studier 5 sp
VAL21016 Aktuell yrkespraxis 5 sp
VAL21017 Trender inom social- och hälsovård 5 sp
VAL21030 Grunder i småbarnspedagogik 5 sp
VAL21046 Resursförstärkande metoder inom småbarnspedagogik 5 sp
VAL21047 Stöd till barn och familjer i utmanande livssituationer inom småbarnspedagogiken 5 sp
VAL21048 Nordic Welfare, Social Services and Professional Practice 10 sp
VAL200150 Dignity of Homeless Youth: a European Perspective 3 sp
VAL22005 Go Abroad 1 sp
VAL22026 Mindspring trainer course 5 sp
VAL22006 Boosta din svenska 3 sp
VAL22027 Patient Safety and Service Design in Social and Health Care Online 4 sp
VAL22016 Kris- och traumaarbete inom sociala området 5 sp
VAL2201 Drug therapy and Pharmacology Online 3 sp
VAL22014 Arbetshälsa – att arbeta på en välmående arbetsplats 5 sp
VAL22029 Ergonomi i teori och praktik för socionomer 5 sp
VAL22030 Metoder i klientarbete 5 sp
VAL22031 Individer, grupper och ledarskap - Alla med! 3 sp
UNG22001 Att främja ungas påverkningsmöjligheter 5 sp
VAL22033 Digital Possibilities and Challenges of the Health of Young People during the Covid-19 3 sp
VAL22034 Resiliens i interprofessionellt perspektiv inom småbarnspedagogiken 5sp 5 sp
VAL23006 Konflikthantering 5 sp
VAL23033 Digital Possibilities and Challenges of the Health of Young People 3 sp
VÅV18BV09 Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp