Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2023-2024

Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2023-2024

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

VÅV18BV10 Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp
NU18IA05 Nursing Finnish 3 sp
VAL21031 Särskilt stöd inom småbarnspedagogiken 5 sp
VAL21031 Särskilt stöd inom småbarnspedagogiken 5 sp
SO21ESMÅ1 Grunder i småbarnspedagogik 5 sp
SO21ESMÅ2 Resursförstärkande metoder inom småbarnspedagogik 5 sp
SO21ESMÅ3 Särskilt stöd inom småbarnspedagogiken 5 sp
SO21ESMÅ4 Stöd till barn och familjer i utmanande livssituationer inom småbarnspedagogiken 5 sp
NU18IA04 Nursing Swedish 3 sp
VAL20001 Patient centered care (PCC) in multicultural society and its ethical implications 3 sp
VAL19009 Våld i nära relationer 5 sp
VAL21015 Arbetsplatsförlagda studier 5 sp
VAL21016 Aktuell yrkespraxis 5 sp
VAL21017 Trender inom social- och hälsovård 5 sp
VAL21019 MindSpring metoden 5 sp
VAL21025 Entreprenörskap inom social- och hälsovård 5 sp
VAL21030 Grunder i småbarnspedagogik 5 sp
VAL21046 Resursförstärkande metoder inom småbarnspedagogik 5 sp
VAL21047 Stöd till barn och familjer i utmanande livssituationer inom småbarnspedagogiken 5 sp
VAL21048 Nordic Welfare, Social Services and Professional Practice 10 sp
VAL200150 Dignity of Homeless Youth: a European Perspective 3 sp
VAL22027 Patient Safety and Service Design in Social and Health Care Online 4 sp
VAL22016 Kris- och traumaarbete inom sociala området 5 sp
VAL2201 Drug therapy and Pharmacology Online 3 sp
VAL23001 Sårvård 3 sp
UNG22003 Interkulturellt arbete med unga 5 sp
UNG22005 Funktionella metoder i arbetet med unga 5 sp
UNG22002 Ungdom, kön och genussensitivt arbete 5 sp
VAL22032 Grunder i vårdarbete 2 sp
VAL23033 Digital Possibilities and Challenges of the Health of Young People 3 sp
VAL230023 Internationella studier 3 sp
VAL23024 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och olika stödformer 5 sp
VAL23029 ”VågaSe”: personcentrerad omsorg i mötet med människor med minnessjukdom 5 sp
VAL23031 Individer, grupper och ledarskap - Alla med! 3 sp
VAL23035 Interprofessionellt samarbete i småbarnspedagogiken 5 sp
VAL23036 Motiverande Samtal 5 sp
VAL23037 AI i klinisk radiografi 3 sp
VAL23038 Introduktion till budgetering och bokföring för socionomer 5 sp
VAL24020 Personlig professionell utveckling för socionomer 5 sp
VAL24009 Service och lagstiftning inom den finländska socialvården 5 sp
VAL240010 Lagstiftning inom socialvårdens klientarbete 5 sp
VÅV18BV09 Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp