Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Teknik och Sjöfart 2023-2024

Valfria studier inom Teknik och Sjöfart 2023-2024

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

TKV18VA02 Heta arbeten kort 1 sp
TKV18VA01 Arbetssäkerhetskort 1 sp
VAL20016 Basmatematik för teknik 3 sp
TRÄ21WC05 Wooden Buildings: Climate Performance and Life Cycle 3 sp
VAL23005 Chartering Course 3 sp
VAL23007 Grundkurs i vätgasteknik 2 sp
VAL23008 Grundkurs i batteriteknik 2 sp
VAL230013 Hållbart strategiskt ledarskap 1 sp
VAL230014 Riskhantering 1 sp
VAL230015 Cirkulär ekonomi 1 sp
VAL230019 Introduktion till AI 3 sp
VAL23011 Sustainable Wooden Structures and Life Cycle 3 sp
BK2301 Allmän batteriteknik 5 sp
BK2302 Batterikemi 5 sp
BK2303 Batteritillverkning 3 sp
BK2304 Energilagringssystem - batteri 2 sp
BK2305 Återbruk och återvinning av batterier 3 sp
BK2306 Automation inom batteritillverkning 5 sp
BK2307 Arbete i en mångkulturell arbetsmiljö 2 sp
BK2308 Underhållsteknik 5 sp
VAL230021 CO2-mätningar 1 sp
VAL23025 Grunderna i hållbarhet och cirkulär ekonomi 3 sp
VAL23026 Social hållbarhet i arbetslivet 2 sp
VAL23027 Cirkulär design 3 sp
VAL23028 Cirkulära affärsmodeller 2 sp
VAL23BYS01 Företagsförlagd utbildning, infra 15 sp
VAL23BYS02 Företagsförlagd utbildning, produktion valfri del 15 sp
VAL23BYS03 Företagsförlagd utbildning, konstruktion 15 sp
VALBYI2301 MathCad 1 sp
VAL24BYS01 Hållbara trafiklösningar 1 sp
VAL24004 Introduction to AI 3 sp
VAL23090 Svenska i arbetslivet 3 sp
VAL24006 Nationell tävling i VVS-planering 2 sp
VAL24012 Fungera som handledare vid matematikinlärning 3 sp