Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i sjöfart > Sjökapten (YH) h22, dagstudier

Sjökapten (YH) h22, dagstudier

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4 5
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 5 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 5H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                                       
Naturvetenskap
                                                                       
Matematik 1 1.5
       
             
                                 
Matematik 2 1.5
       
             
                                 
ADB 1 1.5
       
             
                                 
Fysik 1 1
       
             
                                 
Fysik 4 (elt.) 2.5
       
             
                                 
Matematik 5 2  
         
                   
                       
Fysik 2 2
       
             
                                 
Fysik 3 2
       
             
                                 
Matematik 3/4 3
       
             
                                 
Maritim kemi 1
       
             
                                 
Matematik 6 1.5      
             
                               
   
Matematik 7 1.5      
             
                               
   
Språk (Engelska)
                                                                       
Fackengelska A 1.5
       
             
                                 
Fackengelska B 1.5
       
             
                                 
Fackengelska C 2
       
             
                                 
Engelska ML E1 2      
             
                               
   
Engelska ML E2 2      
             
                               
   
Allmänna kompetenser
                                                                       
Finska 3
       
             
                                 
Svenska 3
       
             
                                 
Hållbar utveckling 1.5  
         
                   
                       
Forskningsmetodik 1.5      
             
                               
   
273.508.5010.816.21.42.1003.45.105.45.45.45.45.40.70.70.70.70.7000001.71.71.71.71.700
YRKESSTUDIER
                                                                       
Support Level stcw funktion 1
                                                                       
Fartygs samhälle och vaktrutiner 1.5
       
             
                                 
Terrester navigation och sjövägsregler 1.5
       
             
                                 
Engelska 1 1
       
             
                                 
Fartygsmaskineri 1
       
             
                                 
Support level stcw function 2
                                                                       
Fartygstyper och lasthantering 1.5
       
             
                                 
Orienteringskurs för tankfartyg 0.5
       
             
                                 
Support level stcw function 3
                                                                       
Fartygets underhåll och sjömansarbete 3, däcksmaskiner 1
       
             
                                 
Vaktrutiner, maskin 1
       
             
                                 
Fartygets underhåll och sjömansarbete 1, verkstad 1.5
       
             
                                 
Fartygets underhåll och sjömansarbete 2, korrosion 1
       
             
                                 
Svetsning och metallarbete 1
       
             
                                 
Juridik 1 1
       
             
                                 
Arbetarskydd och Imo konventioner 1
       
             
                                 
Basic Safety 0.75
       
             
                                 
Brandskydd för manskap 0.5
       
             
                                 
Hälsolära 1, Förstahjälp 0.75
       
             
                                 
Livbåtsmannakurs 1
       
             
                                 
Operational level stcw function 1
                                                                       
Terrester navigation A 1.5
       
             
                                 
Terrester navigation B 1  
         
                   
                       
Terrester Navigation C 1  
         
                   
                       
Terrester Navigation D 2  
         
                   
                       
Färdplanering 1 1.5  
         
                   
                       
Meteorologi och oceanografi 1  
         
                   
                       
Tidvattenlära 1  
         
                   
                       
Instrumentlära Radar 2
       
             
                                 
Instrumentlära GNSS, kompasser och styrning 1.5  
         
                   
                       
Instrumentlära ECDIS 1.5  
         
                   
                       
Astronomisk Navigation 1 1  
         
                   
                       
Astronomisk Navigation 2 1  
         
                   
                       
Astronomisk Navigation 3 1  
         
                   
                       
Vaktrutin 1 A: Sjövägsregler 1.5
       
             
                                 
Vaktrutin 1 B: Bryggrutiner 1.5  
         
                   
                       
Radarplotting 1: Manuell plotting 1  
         
                   
                       
Radarplotting 2: ARPA 1.5  
         
                   
                       
Manövrering 1 2  
         
                   
                       
MRM 1  
         
                   
                       
Radiolära GOC 4.5  
         
                   
                       
Operational level stcw function 2
                                                                       
Transportteknik 1 Lastnings och lossnings operationer 4  
         
                   
                       
Transportteknik 2: Transport av farligt gods till sjöss 1  
         
                   
                       
Fördjupad tanksäkerhet 1.5  
         
                   
                       
Operational level stcw function 3
                                                                       
ISM + konventioner 0.5  
         
                   
                       
Miljöskydd 0.75  
         
                   
                       
SSO(Ship Security Officer) 0.75  
         
                   
                       
Stabilitet 1 1.75  
         
                   
                       
Stabilitet 2 1.5  
         
                   
                       
Fartygsteknik 1 1.75
       
             
                                 
Säkerhet för befäl 2  
         
                   
                       
Brandskydd för befäl 1  
         
                   
                       
Juridik 2 1  
         
                   
                       
Arbetarskydd 1  
         
                   
                       
Vaktrutin 2: Bryggrutiner, simulator 1  
         
                   
                       
Hälsolära 2, Grundutbildning i sjukvård och första hjälp 1.5  
         
                   
                       
Management level stcw function 1
                                                                       
Meteorologi 2 1.25      
             
                               
   
S.A.R. 1.5      
             
                               
   
Instrumentlära kompasser 1.25      
             
                               
   
Instrumentlära INS 1.5      
             
                               
   
Vaktrutin 3 1.5      
             
                               
   
Färdplanering 2 1.5