Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i maskin- och produktionsteknik > Maskin- och produktionsteknik, h23, dagstudier, Bil- och transportteknik

Maskin- och produktionsteknik, h23, dagstudier, Bil- och transportteknik

Höst 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                   
Geometri och vektorer 3
     
             
                                   
Grundläggande företagsekonomi 3
       
               
                             
Tillämpade dataverktyg 5
     
             
                                   
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                             
Derivator och integraler 3
       
               
                             
Mekanik 5
       
               
                             
Ellära 3
       
               
                             
Svenska för ingenjörer 3
     
             
                                   
Teknik grundstudier 3
                                                               
Differentialekvationer 3  
       
                   
                         
English for Working Life 3  
         
                     
                   
Hydromekanik och värmelära 4  
         
                     
                   
Suomi 2  
         
                     
                   
Allmän energiteknik 3  
       
                   
                         
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3  
       
                   
                         
Työelämän suomi 4    
         
                         
               
Teknisk rapportering 3    
           
                           
         
Kemi 3
       
               
                             
35187015209943007.57.56.76.76.74.54.53332211100000
YRKESSTUDIER
                                                               
Maskintekniska grunder
                                                               
Ritteknik 3
     
             
                                   
3D-modellering 4
     
             
                                   
Materialteknik 5
       
               
                             
Konstruktionsteknik 1
                                                               
Tribologi 3  
       
                   
                         
Hållfasthetslära 1 3  
       
                   
                         
Maskinelement 1 3  
       
                   
                         
Maskinelement 2 3  
         
                     
                   
Ekonomi och näringsliv
                                                               
Kostnads- och investeringskalkyl 3  
         
                     
                   
Ledarskap och arbetsrätt 5    
         
                         
               
Ledningssystem 3    
           
                           
         
Arbetarskydd 3
       
               
                             
Transportteknik
                                                               
Motorteknik 4    
         
                         
               
Landsvägstransporter 6    
         
                         
               
Logistik 3    
         
                         
               
Verkstadsteknik 3  
         
                     
                   
Produktions- och automationsteknik
                                                               
Hydraulik och pneumatik 5  
       
                   
                         
Robotik 4    
         
                         
               
Robotik laborationer 3    
           
                           
         
Produktionssimulering 3    
           
                           
         
Tillverkningsteknik 3
     
             
                                   
Bilmodul 1
                                                               
Personbilsteknik 5
       
               
                             
Fordonsbesiktning 3    
         
                         
               
Billaborationer 1 5  
       
                 
                   
Bilförsäljning och marknadsföring 2    
           
                           
         
Bilmodul 2
                                                               
Lastbilsteknik 5  
       
                 
                   
Bilelektronik 1 3    
         
                         
               
Bilelektronik 2 3    
           
                           
         
Billaborationer 2 3    
           
                           
         
Kraftöverföring 3  
       
                   
                         
Företagsförlagd utbildning
                                                               
Företagsförlagd utbildning 30                                                                
233646010132214281800554.34.34.311114.74.74.7141466600000
PRAKTIK
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik 1 10
     
           
                             
Praktik 2 10  
         
                     
                   
Praktik 3 10    
           
                           
         
101010055010010002.52.51.71.71.7003.33.33.3003.33.33.300000
EXAMENSARBETE
                                                               
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 68 64 63 0 30 38 31 33 32 31 0 0 15 15 12.7 12.7 12.7 15.5 15.5 11 11 11 16 16 10.3 10.3 10.3 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Maskin- och produktionsteknik, h23, dagstudier

Beskrivning

Läroplanen utgör ett ramverk för utbildningen iMaskin- och produktionsteknik. Lärandemålen, kursernas mål, innehåll, metoder och bedömningskriterier beskrivs. Lärandet bygger på att den studerande först inhämtar faktakunskaper som stegvis byggs på för att under studietiden utveckla studerandes förmåga att tillämpa, reflektera, utveckla och värdera framtida beslutsfattande i företag och andra organisationer. Hållbar utveckling är grunden för vår framtid. Därför är frågor kopplade till hållbarhet inkluderade i många av våra kurser, ibland som centralt innehåll, ibland som en inramning. Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling är nummer 7 (Hållbar energi för alla), 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion) centrala i vår utbildning. Även målsättningarna 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) behandlas i våra kurser.

Utbildningen i Maskin- och produktionsteknik strävar till goda teoretiska och praktiska kunskaper som är anpassade till näringslivets behov. Den mångsidiga och breda utbildningen ger studerande stora valmöjligheter att utforma sin framtida karriär. Läroplanen förser den studerande med bredbasiga tekniska färdigheter inom inriktningsområden konstruktionsteknik, drift och energiteknik samt bil och transportteknik för att kreativt lösa och analysera tekniska problem. Hen skall ha förmåga att analysera problem ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Därtill utrustas den studerande med beredskap att lära ledarskap, organistionsutveckling, kommunikativa och etiska färdigheter för att verka inom globala nätverk.

Lärandemål

Utbildningen ger studerande mångsidig teknisk och ekonomisk kunskap inom maskin- och produktionsteknik. Studerande utvecklar sin analytiska förmåga att lösa tekniska problem och utveckla nya lösningar med hållbarhet i fokus. Utbildningen ger studerande insikt i organisationsstrukturer, ledarskap och arbetssäkerhet.

Utbildningen erbjuder tre inriktningsalternativ: Konstruktionsteknik, Drift- och energiteknik och Bil- och transportteknik.