Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Degree Programme in Biomedical Laboratory Science

Degree Programme in Biomedical Laboratory Science
Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård, 210 sp

Bioanalytiker (YH)

  • Läroplaner
  • Aktuella förverkliganden