Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning i musik och scenkonst > Musiker (YH) h22, flerform, Barock

Musiker (YH) h22, flerform, Barock

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
       
               
                             
Finska 3
       
               
                             
Engelska 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3    
         
                         
               
9330360330001.51.5222001111.51.500000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Gemensamma yrkesstudier
                                                               
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Notio 1.1 3
     
             
                                   
Notio 1.2 3
       
               
                             
Notio 1.3 3
       
               
                             
Notio 2.1 Klassisk musik 3  
       
                   
                         
Notio 2.2 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 2.3 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 3.1 3    
         
                         
               
Notio 3.2 3    
           
                           
         
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Pianospel 1 5
       
               
                             
Pianospel 2 5  
         
                     
                   
Körsång
                                                               
Körsång 1 3  
       
                   
                         
Musikledning
                                                               
Dirigering och instuderingsteknik 3  
         
                     
                   
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Kammarmusik/orkesterspel 1 3
     
             
                                   
Kammarmusik/orkesterspel 2 3  
       
                   
                         
Kammarmusik/orkesterspel 3 3    
         
                         
               
Kammarmusik/orkesterspel 4 3    
           
                           
         
Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet 3
     
             
                                   
Musikens historia 2: 1700-talet 3
       
               
                             
Musikens historia 3: 1800-talet 3  
       
                   
                         
Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik 3  
         
                     
                   
Yrkesstudier i barockmusik
                                                               
Barock ämnen
(Välj studier 21 sp)
                                                               
Tidiga musikens estetik 4
     
           
                             
Uppförandepraxis och gammal notation 4  
       
                 
                   
Continuospel och barockens harmonilära för instrumentalister 4  
       
                 
                   
Continuospel och barockens harmonilära för sångare 4  
       
                 
                   
Renässansmusik 2
       
               
                             
Seminarium 4    
         
                       
         
Barockinstrumentets vård och konstruktion för Cembalister 3
     
           
                             
Barockinstrumentets vård och konstruktion för Stråkar 3
     
           
                             
Barockinstrumentets vård och konstruktion för Sångare 3
     
           
                             
Barockensemble & Barockorkester
(Välj studier 32 sp)
                                                               
Barockorkester, 1600-talet 4  
       
                   
                         
Barockorkester, 1700-talet 4  
         
                     
                   
Barockorkester, italiensk stil 4
       
               
                             
Barockorkester, fransk stil 4
     
             
                                   
Barockensemble 1 4
     
           
                             
Barockensemble 2 4  
       
                 
                   
Barockensemble 3 4    
         
                       
         
Barockensemble 4 4      
           
                             
Kammarmusik och projekt för barocksångare 1 5
     
             
                                   
Kammarmusik och projekt för barocksångare 2 5
       
               
                             
Kammarmusik och projekt för barocksångare 3 5  
       
                   
                         
Kammarmusik och projekt för barocksångare 4 5  
         
                     
                   
Kammarmusik och projekt för barocksångare 5 5    
         
                         
               
Kammarmusik och projekt för barocksångare 6 5    
           
                           
         
Huvudämne C barock
                                                               
Huvudämne C1 barock 5
     
             
                                   
Huvudämne C2 barock 5
       
               
                             
Huvudämne C3 barock, Examination 15  
       
                 
                   
Huvudämne B barock
                                                               
Huvudämne B1 barock 10    
         
                         
               
Huvudämne B2 barock 10    
           
                           
         
Huvudämne B3 barock, Examination 15      
           
                             
7078501931.538.536.541.525259.59.515.815.812.812.812.818.318.313.813.813.812.512.58.38.38.34.84.83.23.23.2
PRAKTIK
                                                               
Praktik för musiker
                                                               
Praktik 1 5
       
               
                             
Praktik 2 5  
       
                   
                         
Praktik 3 10  
         
                     
                   
Praktik 4 10    
         
                         
               
5151000551010000001.71.71.72.52.53.33.33.35500000000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15    
           
                           
         
0015000000150000000000000055500000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 11 sp)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 84 96 78 19 34.5 49.5 41.5 54.5 38 40 9.5 9.5 17.3 17.3 16.5 16.5 16.5 20.8 20.8 18.1 18.1 18.1 19 19 13.3 13.3 13.3 4.8 4.8 3.2 3.2 3.2

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Musiker (YH) h22, flerform

Beskrivning

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.