Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Digital Business and Management > Digital Business and Management h20

Digital Business and Management h20

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 1H 1V 2H 2V 3H 3V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
                                               
Self-Knowledge and Personal Development 5
   
         
                         
Organizational Development 3
   
         
                         
Business Development and Models 2
   
         
                         
Financial Analysis 3
   
         
                         
Leadership 5
     
           
                   
Decision Support Systems 5
     
           
                   
Public Speaking 2
   
         
                         
Research Methodology 5
     
           
                   
Business Communication 10  
     
               
               
Digital Tools in Business 10  
     
             
         
Business Management 10  
       
                 
         
3030015151515007.57.55557.57.555500000
MASTER'S THESIS
                                               
Master Thesis 30    
       
                   
00300000151500000000007.57.5555
Studiepoäng per period / termin / läsår 30 30 30 15 15 15 15 15 15 7.5 7.5 5 5 5 7.5 7.5 5 5 5 8 8 5 5 5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Det högre YH-progtammet inom Digital Business and Management är avsett för personer med tidigare examen på kandidatnivå, tex tradenomexamen, samt 2 års arbetserfarenhet.

Utbildningsprogrammet möter de ständigt växande kompetenskraven och behoven inom ledning, företag och arbetsliv. Programmet kombinerar ledarskap, affärsverksamhet och kommunikationsfärdigheter. Syftet är att studerande kan möta kraven den nya digitala världen ställer på framtidens experter. Olika yrkesmässiga och kulturella bakgrunder hos studerande möjliggör en dynamisk och interaktiv lärmiljö.
Examensprogrammet ger allmäna och programspecifika kompetenser. Kompetenserna omfattar kunskap, färdigheter och attityder.

Programmets struktur:
Ledarskap 25 ECTS
Forskningsmetodik 5 ECTS
Digitala verktyg inom affärsvälrden 10 ECTS
Affärskommunikation 10 ECTS
Affärsstyrning 10 ECTS
Examensarbete 30 ECTS
Kurserna genomförs både som närstudier och distansstudier. Såväl lärare osm studerande har olika bakgrund både vad gäller nationalitet samt även yrkesmässigt, vilket möjliggör en multiprofessionell och internationell lärmiljö.

Eamensarbete är en viktig del av studierna. Det är ett arbetslivbaserat utvecklingsprojekt och en kombination av teori, praxis och skapande av ny kunskap. Det består av tillämpad forskning och betonar utvecklingen av det egna arbetet, organisationen eller arbetsgemenskapen. Det är också möjligt att gå med i forsknings-och utvecklingsprogram och göra examensarbetet inom ett projekt. Att utföra examensarbetet kräver expertis, självständigt arbete och kompetens att utnyttja forskningsinformation på ett analytiskt och kritiskt sätt.

Den generiska kompetensen inom programmet är kunskap, färdigheter och attityder, men också lärande, etiska och arbetsgemenskap kompetenser inklusive olika aspekter av internationalisering
En av de centrala kompetenserna är innovationskompetens inklusive individuell, interpersonell och nätverkskompetens med följande dimensioner: kritiskt tänkande, initiativ, kreativitet, teamwork och nätverkande.

Examensprogrammets specifika kompetenser innebär att studerande förstår hur ledarskap, affärsverksamhet och kommunikation möjliggör en helhetssyn vid utveckling av affärs-och samhällsfrågor. Studerande kommer att öva problemlösning, innovativitet och kreativitet genom företagsledning och kommunikation beaktande den digitala världens krav. Studerande tränar i team och nätverk bestående av människor med olika erfarenheter och kulturell bakgrund och skapar samtidigt professionella nätverk nationellt och internationellt.

Lärandemål

The student is able to
- perceive the possibilities that business, management and communication enable a holistic view in the context of developing business and society
- develop one's approach to problem solving, innovativeness and creativeness through business, management and communication by taking into consideration on meeting demands of the new digital world.
- practice and share expertise in teams and networks from different experiences and cultural backgrounds
- create and manage personal and professional growths