Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Maritime Management (MMM)

Maritime Management (MMM)
Högre yrkeshögskoleexamen i sjöfart, 60 sp

Ingenjör (högre YH),
Sjökapten (högre YH)

  • Läroplaner
  • Aktuella förverkliganden