Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Automation Technology > Automation Technology 2023, Vasa

Automation Technology 2023, Vasa

Höst 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 1H 1V 2H 2V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
           
         
Research methods and scientific writing 5
 
     
               
Dynamic systems – modeling, simulation and control 5
 
     
               
Machine learning methods in automation 5
 
     
               
Development of modern automation systems 5
   
       
         
Intelligent systems 5
   
       
         
Project course in automation 5
   
       
         
300151500151510101000000
MASTERS DEGREE THESIS
                     
Master's Thesis 30  
   
         
030001515000001515101010
Studiepoäng per period / termin / läsår 30 30 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 10 10 10

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

The Master’s degree programme (part-time studies, 2 years) in Automation Technology - intelligent systems is designed for the professional engineer who wants to deepen his/her knowledge and understanding of the methods and possibilities of modern automation and control systems. The students will study automation and control both on a theoretical level and on a practical level – learning to design, test and implement intelligent control, supervisory and automation systems. A special emphasis is put on using modern methods of machine learning and decision making in the development of sustainable applications in control and automation.

The programme consists of degree specific professional studies (30 ECTS) and a Master’s thesis (30 ECTS). The studies are designed for students who are already working. During these two years, the studies are scheduled for two days a month from September to May at Campus Vaasa.

Sustainable development is the foundation of our future. Therefore, issues related to sustainability are included in many of our courses, sometimes as central content, sometimes as a setting. From UN's 17 goals for sustainable development, number 7 (Affordable and clean energy), 9 (Industry, innovation and infrastructure), 11 (Sustainable cities and communities) and 12 (Responsible consumption and production) are paid attention to in the education.

Lärandemål

Den studerande får kunskap om hur man modellerar, styr och simulerar vanliga industriella processer. Studenten kan identifiera möjligheter för industriellt beslutsfattande och lära sig att implementera intelligenta lösningar. Studenten kommer att lära sig hur man tillämpar maskininlärningsmetoder för att lösa industriella problem genom att använda klassificering, regression, detektering och optimering. Studenten förstår vikten av noggrann testning och utvärdering av modeller och av högkvalitativ data för att lyckas i den datadrivna beslutsprocessen. Studenten utvecklar också en förståelse för de etiska, hållbarhets- och säkerhetsutmaningar som följer med modern industriell automation.