Studieguide
Startsida > Specialiseringsutbildning > Sakkunnig inom palliativ vård > Sakkunnig inom palliativ vård

Sakkunnig inom palliativ vård

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 1H 1V 1 2 3 4 5
Den klientorienterade processen inom palliativ vård 6 sp 6
Psykosocialt stöd, interaktion och teamarbete 9
Symtombehandling och vård av en döende patient 10
Valfria studier 5                
Utveckling av sakkunskap 5 sp 5
30121866666
Studiepoäng per period / termin / läsår 30 12 18 6 6 6 6 6

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Palliativ vård är en mänsklig rättighet för alla människor. En åldrande befolkning och ökningen av kroniska sjukdomar är aktuella globala fenomen som leder till ett ökat behov av palliativ vård speciellt i Europa. Världshälsoorganisationen WHO har utfärdat en resolution där det rekommenderas att den palliativa vården integreras på alla nivåer av hälso- och sjukvården.

God palliativ vård och hospisvård är möjlig endast genom att ordna tillräcklig utbildning för yrkesutbildade personer som arbetar både på grundläggande nivå och på specialnivå. Nivån på högskoleutbildningen inom palliativ vård i Finland varierar. Därför föreslog SHM:s expertgrupp (SHM 2017) att det ska utarbetas en rekommendation om ett undervisningsprogram för specialiseringsutbildningen inom palliativ vård.

Lärandemål

Efter att ha uppnått målen för kunnandet inom specialiseringsutbildningen Sakkunnig inom palliativ vård:
• behärskar studeranden de evidensbaserade, omfattande och avancerade tvärvetenskapliga kliniska kunskaperna och färdigheterna som sakkunskap inom palliativ vård förutsätter i den klient- och familjeorienterade serviceprocessen.
• fungerar studeranden som sakkunnig inom palliativ vård och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer och multiprofessionella nätverk.
• behärskar studeranden klient- och familjeorienterade handledningsmetoder och handledningsinstrument och kan tillämpa dem i verksamhetsmiljöer som förnyas.
• behärskar studeranden god interaktionsförmåga med klienterna och deras närstående och kan ge psykosocialt stöd.
• bedömer och utvecklar studeranden det egna och arbetsgemenskapens kunnande och verksamhet utifrån evidens
• deltar studeranden i regionalt och nationellt utvecklings- och förnyelsearbete av tillvägagångssätten för palliativ vård samt de klient- och familjeorienterade serviceprocesserna.