Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i lantmäteriteknik > Lantmäteriteknik, h19, dagstudier

Lantmäteriteknik, h19, dagstudier

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                   
Geometri och vektorer 3
     
             
                                   
Grundläggande företagsekonomi 3
     
             
                                   
Tillämpade dataverktyg 5
     
           
                             
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                             
Derivator och integraler 3
       
               
                             
Mekanik 5
       
               
                             
Ellära 3
       
               
                             
Svenska för ingenjörer 3
     
             
                                   
Teknik grundstudier 3
                                                               
Differentialekvationer 3  
         
                     
                   
English for Working Life 3  
         
                     
                   
Hydromekanik och värmelära 4  
       
                   
                         
Suomi 2  
       
                   
                         
Allmän energiteknik 3  
       
                   
                         
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3    
         
                       
         
Työelämän suomi 4    
         
                       
         
Teknisk rapportering 3    
         
                       
         
Kemi 3    
         
                       
         
32151301517965.27.8007.57.55.75.75.74.54.52222.62.62.62.62.600000
YRKESSTUDIER
                                                               
Kartografi och GIS
                                                               
Kartografi och grunderna i GIS 5
     
             
                                   
GIS analyser 5  
         
                     
                   
GIS applikationer 3    
           
                           
         
Fotogrammetri och fjärranalys 5    
         
                         
               
Geodesi och mätningsteknik
                                                               
Detaljmätning 5
       
               
                             
Grundläggande geodetiska beräkningar 5  
       
                   
                         
Geodetiska koordinatsystem 5  
       
                   
                         
Geodetiska dataprogram 5  
         
                     
                   
Byggnadsmätningar 3    
         
                         
               
Laserskanning 5      
           
                               
     
Specialmätningar 3      
             
                                 
Utjämningsberäkningar 5      
           
                               
     
Stommätningar 5      
           
                               
     
Fastighetskunskap
                                                               
Fastighetslära 5
     
             
                                   
Grundförrättningar 5  
       
                 
                   
Civil- och avtalsrätt 3
       
               
                             
Byggnads- och miljörätt 3  
       
                 
                   
Kommunal fastighetsförvaltning 3    
         
                       
         
Värderingsförrättningar 5    
         
                       
         
Fastighetsekonomi 3    
         
                       
         
Fastighetsbusiness eller juridik 5      
           
                             
Planläggning
                                                               
Detaljplanering 4    
         
                         
               
Generalplanering 5    
           
                           
         
Energieffektiv planläggning 5      
           
                             
Projektering
                                                               
Byggnadsinformation 3
       
               
                             
Grunder i infrabyggande 4  
       
                 
                   
InfraBIM 3      
           
                             
CAD 3
     
             
                                   
Ledarskap och arbetsrätt 5      
           
                             
24323236131114.817.216.815.222.213.86.56.53.73.73.77.47.45.75.75.78.48.45.15.15.111.111.14.64.64.6
VALFRIA STUDIER, Förslag
(Välj studier 12 sp)
                                                               
Geoteknik 4      
           
                             
00040000001.62.40000000000000000.80.80.80.80.8
PRAKTIK
                       
         
Praktik 1 10
       
               
                             
Praktik 2 10  
         
                     
                   
Praktik 3 10    
           
                           
         
101010001001001000225.35.35.3225.35.35.3225.35.35.300000
EXAMENSARBETE
                                                     
Examensarbete 15      
           
                             
000150000007.57.50000000000000006.756.755.55.55.5
Studiepoäng per period / termin / läsår 66 57 55 55 28 38 23.8 33.2 22 33 31.8 24.2 16 16 14.7 14.7 14.7 13.9 13.9 13 13 13 13 13 13 13 13 18.9 18.9 11.4 11.4 11.4

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen inom lantmäteriteknik inriktas på yrkesverksamhet både inom den privata
och offentliga sektorn. De praktiska uppgifterna för en lantmätare kan variera väldigt mycket från helt tekniska uppgifter (mätning-, kartläggning), till juridiska uppgifter (fastighetsbildning). Studierna kan också vara inriktade på samhällsplanering (planläggning) eller uppgörande av dataprogram och –tillämpningar (Gegrafiska Informations System).

Utbildningen strävar till att ge en fördjupad kunskap inom området för geografiska
informationssystem (GIS), geodesi (mätningsteknik), fastighetsjuridik och -ekonomi samt planläggningslära.