Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i lantmäteriteknik > Lantmäteriteknik, h21, dagstudier

Lantmäteriteknik, h21, dagstudier

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
           
                             
Geometri och vektorer 3
     
           
                             
Grundläggande företagsekonomi 3    
         
                       
         
Tillämpade dataverktyg 5
     
           
                             
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
     
           
                             
Derivator och integraler 3
     
           
                             
Mekanik 5
     
           
                             
Ellära 3
     
           
                             
Svenska för ingenjörer 3
     
           
                             
Teknik grundstudier 3
                                                               
Differentialekvationer 3  
       
                 
                   
English for Working Life 3  
       
                 
                   
Hydromekanik och värmelära 4  
       
                 
                   
Suomi 2  
       
                 
                   
Allmän energiteknik 3  
       
                 
                   
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3    
         
                       
         
Työelämän suomi 4    
         
                       
         
Teknisk rapportering 3    
         
                       
         
Kemi 3    
         
                       
         
291516012.216.8696.49.6006.16.15.65.65.6333333.23.23.23.23.200000
YRKESSTUDIER
                                                               
Kartografi och GIS
                                                               
Kartografi och grunderna i GIS 5
     
             
                                   
GIS analyser 5  
       
                   
                         
GIS applikationer 3    
         
                         
               
Fotogrammetri och fjärranalys 5    
         
                       
         
Geodesi och mätningsteknik
                                                               
Detaljmätning 5
     
           
                             
Grundläggande geodetiska beräkningar 5  
       
                 
                   
Geodetiska koordinatsystem 5  
       
                 
                   
Geodetiska dataprogram 5  
       
                 
                   
Byggnadsmätningar 3  
       
                 
                   
Laserskanning 5    
         
                       
         
Specialmätningar 3    
         
                       
         
Utjämningsberäkningar 5      
           
                             
Stommätningar 5      
           
                             
Fastighetskunskap
                                                               
Fastighetslära 5
     
             
                                   
Grundförrättningar 5  
       
                 
                   
Civil- och avtalsrätt 3  
       
                 
                   
Byggnads- och miljörätt 3  
       
                 
                   
Kommunal fastighetsförvaltning 3    
         
                       
         
Värderingsförrättningar 5    
         
                       
         
Fastighetsekonomi 3    
         
                       
         
Fastighetsbusiness eller juridik 5      
           
                             
Planläggning
                                                               
Detaljplanering 4    
         
                       
         
Generalplanering 5    
         
                       
         
Energieffektiv planläggning 5      
           
                               
     
Projektering
                                                               
Byggnadsinformation 3
     
           
                             
Grunder i infrabyggande 4  
       
                 
                   
InfraBIM 3      
           
                               
     
CAD 3
     
           
                             
Ledarskap och arbetsrätt 5      
           
                             
2138372814.46.618.219.816.620.416127.27.22.22.22.29.19.16.66.66.68.38.36.86.86.888444
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 12 sp)
                                                               
Geoteknik 4      
           
                             
00040000001.62.40000000000000000.80.80.80.80.8
PRAKTIK
                       
         
Praktik 1 10
     
           
                             
Praktik 2 10  
       
                 
                   
Praktik 3 10    
         
                       
         
10101004646460044444444444444400000
EXAMENSARBETE
                                                     
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000033888
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 63 63 47 30.6 29.4 28.2 34.8 27 36 17.6 29.4 17.3 17.3 11.8 11.8 11.8 16.1 16.1 13.6 13.6 13.6 15.5 15.5 14 14 14 11.8 11.8 12.8 12.8 12.8

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen inom lantmäteriteknik inriktas på yrkesverksamhet både inom den privata
och offentliga sektorn. De praktiska uppgifterna för en lantmätare kan variera väldigt mycket från helt tekniska uppgifter (mätning-, kartläggning), till juridiska uppgifter (fastighetsbildning). Studierna kan också vara inriktade på samhällsplanering (planläggning) eller uppgörande av dataprogram och –tillämpningar (Gegrafiska Informations System).

Utbildningen strävar till att ge en fördjupad kunskap inom området för geografiska
informationssystem (GIS), geodesi (mätningsteknik), fastighetsjuridik och -ekonomi samt planläggningslära.

Lärandemål

Studerande har fördjupad kunskap inom området för geografiska
informationssystem (GIS), geodesi (mätningsteknik), fastighetsjuridik och -ekonomi samt planläggning, för att fungera som ingenjör med uppgifter inom ovannämnda discipliner.

Studerande har kunskap om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar, med betoning på fastighetssystemets betydelse för rättssamhället, hållbart samhällsbyggande (planläggning), resurseffektiv datahantering, jämställdhet och cirkulär ekonomi.

Studerande kan tillägna sig och dela med sig av ny kunskap, och har goda insikter om företagande och ekonomistyrning.