Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i musik och scenkonst > Scenkonstpedagog (YH) h21, dagstudier

Scenkonstpedagog (YH) h21, dagstudier

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
           
                             
Svenska 3                                                                
Finska 3  
       
                 
                   
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3      
           
                             
Forskningsmetodik 3      
           
                             
Branschspecifika studier
                                                               
Leken som teaterns grund 4
     
           
                             
Teater -och dramahistoria 4  
       
                 
                   
Företagsamhet 3  
       
                 
                   
Kulturkunskap 4  
       
                 
                   
714063.13.96.37.7002.43.61.61.61.31.31.33.23.22.62.62.6000001.21.21.21.21.2
YRKESSTUDIER
                                                               
Teaterstudier
                                                               
Grundutbildning i skådespelarkonst 1 10
     
           
                             
Grundutbildning i skådespelarkonst 2 8  
       
                   
                         
Röst och text 3
     
             
                                   
Scenteknik 4
     
           
                             
Scenframställning 1 4
     
             
                                   
Scenframställning 2 10
       
               
                             
Scenframställning 3 4  
         
                     
                   
Scenframställning 4 10    
           
                           
         
Regi 1 7  
       
                   
                         
Regi 2 8    
           
                           
         
Dramaturgiskt skrivande 3  
         
                     
                   
Mask och clown 5      
           
                             
Fysisk teater 3    
           
                           
         
Rörelsestudier
                                                               
Röst och rörelse 3
     
           
                             
Rörelse 1 4
       
               
                             
Rörelse 2 4  
       
                   
                         
Rörelse 3 4  
         
                     
                   
Rörelse 4 4    
           
                           
         
Pedagogiska studier för scenkonstpedagoger
                                                               
Grundstudier i pedagogik enligt Åbo Akademis fodringar
                                                               
Pedagogikens sociologi 5
     
             
                                   
Pedagogikens psykologi 5
     
             
                                   
Förskole- och nybörjarundervisning 5
       
               
                             
Didaktik I 5
       
               
                             
Fördjupade pedagogiska studier för scenkonstpedagoger
                                                               
Ämnespedagogik med fokus på drama: Konventioner och arbetssätt 5
       
               
                             
Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på barn och unga: Undervisningsövning 1 5  
       
                   
                         
Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 1 5  
       
                   
                         
Ämnespedagogik med fokus på tillämpad teater, ungdomar och vuxna (TUI) 5  
         
                     
                   
Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 2 5    
           
                           
         
Ämnespedagogik med fokus på publikarbete 5      
           
                               
     
Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på specialgrupper: Undervisningsövning 2 5      
             
                                 
6345301523.839.229160307811.911.913.113.113.114.514.55.35.35.3001010103.53.52.72.72.7
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 12 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
PRA-P
                                                               
Praktik 1 5
     
           
                             
Praktik 2 5    
         
                         
               
Praktik 3 10    
         
                         
               
Praktik 4 10    
         
                         
               
50250230025000111110000012.512.500000000
EXAMENSARBETE
                                                     
     
Examensarbete 15      
           
                             
000150000007.57.500000000000000011.2511.252.52.52.5
Studiepoäng per period / termin / läsår 75 59 55 36 28.9 46.1 35.3 23.7 25 30 17.4 19.6 14.5 14.5 15.4 15.4 15.4 17.7 17.7 7.9 7.9 7.9 12.5 12.5 10 10 10 15.7 15.7 6.9 6.9 6.9

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen omfattar 240 studiepoäng / 4 år. Studiernas uppbyggnad:
-Grundstudier
-Grundstudier i pedagogik
-Ämnespedagogiska studier
-Yrkesstudier
-Valfria studier
-Praktik
-Examensarbete

Första året: fokus på grundutbildning i teaterkonst och de pedagogiska grundstudierna.
Andra året: fokus på teater- och dramapedagogik.
Tredje året: under höstterminen yrkespraktik i Finland eller utomlands som väljs enligt eget intresseområde. Under vårterminen ägnar studerande sig åt fördjupning inom teaterkonsten samt konstnärlig ledarskap och de första förberedelserna inför examensarbete.
Fjärde året: specialkurser både i dramapedagogik och i teaterkonst. En stor del av året ägnas åt examensarbetet som omfattar 15 sp. Examensarbeten visas under ett teaterfestival som organiseras av studeranden.

I grundstudierna ingår allmänna studier så som språk och branschspecifika studier.

Utbildningen arbetar i fortgående praktiskt inriktade forskningsprocesser där teori vävs parallellt in under den konstnärliga/pedagogiska processen.
Som utvärderings- och kommunikationsinstrument används portfoliometoden där studerande står i en ständig dialog med sin egen utvecklingsprocess. Stor vikt läggs även på personlig studiehandledning. Studierna involverar hela människan och ett starkt fokus ligger på kroppsligt uttryck vilket tränas under ett flertal kurser så som akrobatik, dans, stagefighting, fysisk teater, mask och clown.

Kurser i t.ex. röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik utmynnar i scenframställningsprojekt som ger möjlighet till att pröva sitt kunnande i ett meningsfullt sammanhang. Praktisk och teoretisk undervisning löper alltid parallellt och stöder varandra. Kurser som teater- och dramahistoria, drama-didaktik och företagsamhet ger studierna dess teoretiska underbyggnad. Specialkurser som t.ex. mask, clown, fysisk teater och scenteknik avrundar utbildningen. I studierna ingår 60 studiepoäng pedago­gikstudier som ger behörighet för att undervisa inom den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsväsendet.

Stor vikt läggs vid ensemblearbete samt utveckling av studerandens personliga konstnärliga identitet och profil. Via egna projekt, gemensamma kurser samt valfria studier kan gränserna mellan konstarterna sprängas.

Praktik kan göras vid professionella teatrar, vid amatörteatrar, i skolor, i drama-/teaterklubbar, på kulturinstitutioner, inom radio-och tv-produktioner samt via studier vid våra internationella partnerhögskolor. Praktiken avläggs under tredje studieårets hela hösttermin utomlands eller inom Finland. Det är möjligt att via praktik och valfria kurser sätta en personlig tyngdpunkt på skådespel, regi, dramapedagogik eller musikteater.

Lärdomsprov
Examensarbetet består av två delar: en konstnärlig eller konstnärlig-pedagogisk del och en skriftlig del. Arbetet utförs under den fjärde årskursen. Examensarbetet kan vara ett beställningsarbete eller ett utvecklingsarbete för en organisation, en skola, en teater eller dylikt.
Den konstnärliga delen kan vara ett regiuppdrag, ett ledarskap för ett dramaprojekt, en koreografi, ett skådespelaruppdrag, en performans och dylikt. Den teoretiska delen har anknytning till den konstnärliga delen så att studerande väljer en aspekt för den skriftliga delen som utforskas grundligare.