Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i musik och scenkonst > Musikpedagog (YH) h22, dagstudier

Musikpedagog (YH) h22, dagstudier

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska 3  
         
                     
                   
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3      
           
                               
     
6603600600303300000222000001.51.5000
YRKESSTUDIER
                                                               
Drumline
                                                               
Drumline 3
       
               
                             
Körsång
                                                               
Körsång 1 3  
       
                   
                         
Musikledning
                                                               
Dirigering och instuderingsteknik 3  
         
                     
                   
Huvudämne C
                                                               
Huvudämne C1 5
     
             
                                   
Huvudämne C2 5
       
               
                             
Huvudämne C3 5  
       
                   
                         
Huvudämne C4 Examination 10  
         
                     
                   
Huvudämne B
                                                               
Huvudämne B1 5    
         
                         
               
Huvudämne B2 5    
           
                           
         
Huvudämne B3 5      
           
                               
     
Huvudämne B4 Examination 10      
             
                                 
Pedagogiska studier för lärare, grundstudier
                                                               
Pedagogikens sociologi 5
     
             
                                   
Pedagogikens psykologi 5
     
           
                             
Specialpedagogik och inkludering 5                                                                
Didaktik I 5
       
               
                             
Pedagogiska studier för lärare, ämnesstudier
                                                               
Ämnesdidaktik 1 6  
       
                 
                   
Ämnesdidaktik 2 6    
         
                       
         
Musikpedagogik 5    
         
                         
               
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Pianospel 1 5
     
           
                             
Pianospel 2 5  
       
                 
                   
Bandinstrument 5  
       
                 
                   
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Notio 1.1 3
     
             
                                   
Notio 1.2 3
     
           
                             
Notio 1.3 3
       
               
                             
Notio 2.1 Rytmmusik 3  
       
                   
                         
Notio 2.2 Rytmmusik 3  
       
                 
                   
Notio 2.3 Rytmmusik 3  
         
                     
                   
Notio 2.1 Klassisk musik 3  
       
                   
                         
Notio 2.2 Klassisk musik 3  
       
                 
                   
Notio 2.3 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 3.1 3    
         
                         
               
Notio 3.2 3    
           
                           
         
Entreprenörskap
                                                               
Entreprenörskap 1 6  
       
                 
                   
Entreprenörskap 2 6    
         
                       
         
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 22 sp)
                                                               
Workshops och mästarkurser 1 3
     
             
                                   
Workshops och mästarkurser 2 3  
       
                   
                         
Ensembleprojekt 1 3    
         
                         
               
Ensembleprojekt 2 3    
           
                           
         
Ensembleprojekt 3 3      
           
                               
     
Ensembleprojekt 4 3      
             
                                 
Kammarmusik/orkesterspel 1 3
     
             
                                   
Kammarmusik/orkesterspel 2 3
       
               
                             
Kammarmusik/orkesterspel 3 3  
       
                   
                         
Kammarmusik/orkesterspel 4 3  
         
                     
                   
Kammarmusik/orkesterspel 5 3    
         
                         
               
Kammarmusik/orkesterspel 6 3    
           
                           
         
Kammarmusik/orkesterspel 7 3      
           
                               
     
Kammarmusik/orkesterspel 8 3      
             
                                 
Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet 3
     
             
                                   
Musikens historia 2: 1700-talet 3
       
               
                             
Musikens historia 3: 1800-talet 3  
       
                   
                         
Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik 3  
         
                     
                   
Rhythm & Bluesmusikens historia 3
     
             
                                   
Populärmusikens historia 3
       
               
                             
Jazzmusikens historia 3  
       
                   
                         
Elektronisk musik 3  
         
                     
                   
Låtskrivning och produktion 1 3
       
               
                             
Låtskrivning och produktion 2 3  
         
                     
                   
Musikteknologi
                                                               
Studions grunder 4
     
             
                                   
7085452735.534.540452520111617.817.811.511.511.5202015151512.512.56.76.76.75.55.55.35.35.3
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 12 sp)
                                                               
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete
                                                               
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000555
PRAKTIK
                                                               
Praktik 1: Ingår i pedagogiska studier för lärare, grundstudier 5
       
               
                             
Praktik 2: Ingår i pedagogiska studier för lärare 5  
         
                     
                   
Praktik 3 5    
           
                           
         
Praktik 4 5      
             
                                 
Undervisningsövning 1: Ingår i pedagogiska studier för lärare 5  
       
                 
                   
Undervisningsövning 2 och gruppundervisning: Ingår i pedagogiska studier för lärare 5    
         
                       
         
510105052.57.52.57.505001.671.671.671.251.252.52.52.51.251.252.52.52.5001.671.671.67
Studiepoäng per period / termin / läsår 81 101 55 50 41.5 39.5 43 59 28 28 14 36 20.8 20.8 13.5 13.5 13.5 21 21 20 20 20 13.5 13.5 9.7 9.7 9.7 7 7 12.3 12.3 12.3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Kreativitet, personlighet och möjlighet att se bortom de allmänna referensramarna. Den pedagogiska fokuseringen ska invitera till ett kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
Musikalisk-teknisk kompetens:
Den tekniska färdighet som förväntas i det kommande arbetslivet beroende på de situationer man möter.

Lärandemål

En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet.
Att få en förståelse för pedagogik som vetenskapsform.