Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning i musik och scenkonst > Musiker (YH) h22, flerform, Kyrkomusik

Musiker (YH) h22, flerform, Kyrkomusik

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
       
               
                             
Finska 3
       
               
                             
Engelska 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3    
         
                         
               
9330360330001.51.5222001111.51.500000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Gemensamma yrkesstudier
                                                               
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Notio 1.1 3
     
             
                                   
Notio 1.2 3
       
               
                             
Notio 1.3 3
       
               
                             
Notio 2.1 Klassisk musik 3  
       
                   
                         
Notio 2.2 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 2.3 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 3.1 3    
         
                         
               
Notio 3.2 3    
           
                           
         
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Pianospel 1 5
       
               
                             
Pianospel 2 5  
         
                     
                   
Bandinstrument 5  
         
                     
                   
Körsång
                                                               
Musikledning
                                                               
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Musikens historia 1: Musikhistoria fram till 1600-talet 3
     
             
                                   
Musikens historia 2: 1700-talet 3
       
               
                             
Musikens historia 3: 1800-talet 3  
       
                   
                         
Musikens historia 4, 1900-talet och ny konstmusik 3  
         
                     
                   
Yrkesstudier i kyrkomusik
                                                               
Kyrko- och församlingsinrikade ämnen
                                                               
Liturgisk sång 1 3
     
             
                                   
Liturgisk sång 2 3  
       
                   
                         
Liturgiskt spel 1 4    
         
                         
               
Liturgiskt spel 2a 4    
         
                         
               
Liturgiskt spel 2b 4    
           
                           
         
Hymnologi 1    
           
                           
         
Allmän teologi 3
     
             
                                   
Kyrkomusikens teologi 1
     
             
                                   
Kyrkomusikens historia 1  
       
                   
                         
Församlingens musikfostran 1 3  
       
                   
                         
Församlingens musikfostran 2 3    
         
                         
               
Körsång
                                                               
Körsång 2 2    
         
                         
               
Barnkör 3      
           
                               
     
Gospelkör 2      
           
                               
     
Arrangering i afroamerikansk tradition 1      
           
                               
     
Kyrkomusikforum
                                                               
Kyrkomusikforum 1 3      
           
                               
     
Kyrkomusikforum 2 3      
           
                               
     
Orgel D
                                                               
Orgel D1 5
     
           
                             
Orgel D2 5  
       
                 
                   
Orgel D3 examination 5    
         
                       
         
Körledning D
                                                               
Körledning D1 5  
         
                     
                   
Körledning D2 5    
         
                         
               
Körledning D3 examination 5    
           
                           
         
Sång D
                                                               
Sång D1 5
     
           
                             
Sång D2 5  
       
                 
                   
Sång D3 examination 5      
           
                             
Piano D
                                                               
Piano D1 5
     
           
                             
Piano D2 5  
       
                 
                   
Piano D3 examination 5      
           
                             
Huvudämne C kyrkomusik
                                                               
Huvudämne C1 kyrkomusik 5
     
           
                             
Huvudämne C2 kyrkomusik 5  
       
                 
                   
Huvudämne C3 kyrkomusik, Examination 15    
         
                       
         
4757542223242334312317511.511.588811.511.511.311.311.315.515.57.77.77.78.58.51.71.71.7
PRAKTIK
                                                               
Praktik för musiker
                                                               
Församlingspraktik 1 5
     
             
                                   
Församlingspraktik 2a 3
       
               
                             
Församlingspraktik 2b 3  
       
                   
                         
Praktiska övningar 1 5      
           
                               
     
Praktiska övningar 2 5      
           
                               
     
Undervisningsövning 1 5      
           
                               
     
Praktikprojekt 4      
             
                                 
830195330001542.52.51111.51.5000000007.57.51.31.31.3
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15    
           
                           
         
0015000000150000000000000055500000
Studiepoäng per period / termin / läsår 64 63 72 41 31 33 26 37 34 38 32 9 15.5 15.5 11 11 11 13 13 12.3 12.3 12.3 17 17 12.7 12.7 12.7 16 16 3 3 3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Musiker (YH) h22, flerform

Beskrivning

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.