Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till bioanalytiker > Bioanalytiker (YH), h22, dagstudier

Bioanalytiker (YH), h22, dagstudier

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Språk och introduktion till högskolestudier
                                                       
Introduktion till högskolestudier och kommunikation 4                                                        
Finska 3                                                        
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3                                                        
0000000000000000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Biomedicinsk laboratorievetenskap
                                                       
Bioanalytikens grunder 1 3                                                        
Biomedicinsk laboratorievetenskap och etik 4                                                        
Grunder i vård
                                                       
Första hjälp 2                                                        
Klinisk grundvård 3                                                        
Klinisk vård 3                                                        
Vårdens teoretiska grunder 2                                                        
Patientsäkerhet 3                                                        
Forskning och utveckling
                                                       
Forskningsmetodik 3                                                        
Forskningsmetoder 4                                                        
Ledarskap, företagande och servicedesign 3                                                        
Grunder för metodik
                                                       
Allmän och oorganisk kemi 2                                                        
Organisk kemi 3                                                        
Laboratoriemetodik 1 3                                                        
Biovetenskaper
                                                       
Människans fysiologi och anatomi 1 3                                                        
Människans fysiologi och anatomi 2 3                                                        
Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi 1 4                                                        
Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi 2 2                                                        
Läkemedelsbehandling 3                                                        
Farmakologi 2                                                        
Biokemi 3                                                        
Cellbiologi 2                                                        
Histologi och histoteknik 3                                                        
Hematologi 1 3                                                        
Hematologi 2 3                                                        
Molekylärbiologi 3                                                        
Bioanalytik
                                                       
Biokemisk bioanalytik 1 3                                                        
Biokemisk bioanalytik 2 3                                                        
Mikrobiologisk bioanalytik 1 3                                                        
Fysiologisk och neurofysiologisk bioanalytik 3                                                        
Hematologisk bioanalytik 1 3                                                        
Immunologisk metodologi 5                                                        
Isotopmedicinsk bioanalytik och strålsäkerhet 3                                                        
Molekylärbiologisk bioanalytik 3                                                        
Histopatologisk och cytologisk bioanalytik 3                                                        
Alternativa studier i bioanalytik
(Välj studier 6 sp)
                                                       
Biokemisk bioanalytik 3 3                                                        
Hematologisk bioanalytik 2 3                                                        
Fysiologisk och isotopmedicinsk bioanalytik 2 3                                                        
Mikrobiologisk bioanalytik 2 3                                                        
0000000000000000000000000000
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete
                                                       
Examensarbete 1 6                                                        
Examensarbete 2 6                                                        
Examensarbete och mognadsprov 3                                                        
0000000000000000000000000000
PRAKTIK
                                                       
Metodik
                                                       
Laboratoriemetodik 3                                                        
Grunder i bioanalytik
                                                       
Grunder i bioanalytik 3                                                        
Bioanalytikens grunder 2 5                                                        
Praktik: Bioanalytikens grunder 4                                                        
Klinisk laboratoriemetodik
                                                       
Biometodik 1 4                                                        
Biometodik 2 4                                                        
Biokemisk metodik 5                                                        
Mikrobiologisk metodik 5                                                        
Hematologisk metodik 1 3                                                        
Hematologisk metodik 2 2                                                        
Klinisk laboratoriepraktik
                                                       
Praktik: Klinisk laboratorieverksamhet 1 10                                                        
Praktik: Klinisk laboratorieverksamhet 2 10                                                        
Praktik: Klinisk laboratorieverksamhet 3 8                                                        
Praktik: Klinisk laboratorieverksamhet 4 9                                                        
0000000000000000000000000000
VALFRIA STUDIER
                                                       
Stödämnen inom bioanalytik
                                                       
Stödämnen inom bioanalytik 3                                                        
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Till studierna inom bioanalytikutbildningen hör att utföra provtagning, att förbereda prov och att göra analyser/patientnära undersökningar med hjälp av apparatur. Dessutom ingår en hel del handarbete som fordrar fingerfärdighet och noggrannhet.

Bioanalytik grundar sig på biomedicinsk laboratorievetenskap med stöd av kunskaper i biomedicinsk vetenskap. En aspekt av utbildningen är betoning på hållbar utveckling och medvetenhet om de globala mål som ingår i Agenda 2030.

Bioanalytikerns arbete innehåller många olika arbetsmoment och kan vara rätt skiftande inom enskilda områden.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, laborationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna redan på andra terminen och fortsätter med 8-10 veckors perioder på kliniska laboratorier vid hälsovårdscentraler, sjukhus och inom den privata sektorn. De kliniska studierna ger möjlighet för studerande att växa in i yrket och knyta värdefulla kontakter till kommande arbetsliv.

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är bioanalytikern sakkunnig i klinisk laboratorieverksamhet och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla verksamheten, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. En bioanalytiker kan arbeta inom olika laboratorier inom hälsovård, inom offentliga och privata institutioner samt inom forskning och företag.