Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i konst, foto och design > Bildkonstnär (YH), bildkonst, h20, dagstudier

Bildkonstnär (YH), bildkonst, h20, dagstudier

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3                                                                
Finska 3                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
Branschspecifika studier
                                                               
Konsthistoria 1 3
       
               
                             
Kulturkunskap 3
     
             
                                   
Konsthistoria 2 3  
       
                   
                         
Nutidskonst och design 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3      
           
                               
     
Entreprenörskap 1 3    
         
                         
               
Entreprenörskap 2 3    
           
                           
         
Entreprenörskap 3 3    
           
                           
         
999363363630331111.51.52221.51.52221.51.5000
YRKESSTUDIER
                                                               
Yrkesstudier, gemensamma
(Välj studier 75 sp)
                                                               
Visuell kommunikation 6
     
           
                             
Teckning 1 3
       
               
                             
Foto & designhistoria 3
       
               
                             
Foto & bildbehandling 3
     
             
                                   
Digital bildbehandling 1 3
       
               
                             
Grunderna i LayOut 3
       
               
                             
3D-visualisering 3
       
               
                             
Rörlig bild, kamera & editering 3
       
               
                             
Verkstadspasset 3
     
             
                                   
Grunderna i vektorgrafik 3
     
             
                                   
Studiofotografering 3
     
             
                                   
Fotografiskt uttryck I 3
     
             
                                   
Bildjournalistik 1 3
       
               
                             
Litteraturkurs 3                                                                
Introduktion till branschen 1 6
     
             
                                   
Introduktion till branschen 2 6
       
               
                             
Projekt 9  
       
                   
                         
Arbetslivskontakt 1 3  
       
                   
                         
Arbetslivskontakt 2 3    
         
                         
               
Yrkesstudier, Bildkonst
                                                               
BA-studier
(Välj studier 126 sp)
                                                               
Teckning 3  
       
                   
                         
Teckning 2 3    
         
                         
               
Måleri 3  
         
                     
                   
Måleri 2 3    
           
                           
         
Skulptur 3  
         
                     
                   
Skulptur 2 3    
           
                           
         
Konstgrafik 3  
         
                     
                   
Konstgrafik 2 3    
           
                           
         
Workshop 1 3  
         
                     
                   
Workshop 2 3    
           
                           
         
Workshop 3 3      
             
                                 
Konstteori 3  
         
                     
                   
Genusperspektiv 3    
           
                           
         
BA-studier 1 6  
       
                   
                         
BA-studier 2 9  
         
                     
                   
BA-studier 3 6    
         
                         
               
BA-studier 4 6    
           
                           
         
BA-studier 5 12      
           
                               
     
BA-studier 6 12      
             
                                 
BA-studier 7 3
     
             
                                   
BA-studier 8 3
       
               
                             
BA-studier 9 6  
       
                   
                         
BA-studier 10 6  
         
                     
                   
BA-studier 11 9    
         
                         
               
BA-studier 12 9    
           
                           
         
Presentationsportfolio 3      
             
                                 
60575130273327302130121813.513.511111113.513.510101010.510.510101066666
PRAKTIK
                                                               
PRA-P
                                                               
Praktik 1, Bildkonst 3  
         
                     
                   
Praktik 2, Bildkonst 6    
         
                         
               
Praktik 3, Bildkonst 6    
         
                         
               
Praktik 4, Bildkonst 6      
           
                               
     
Praktik 5, Bildkonst 9      
           
                               
     
03121500031201500000000111660007.57.5000
VALFRIA STUDIER
                                                               
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete, Bildkonst
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 69 69 72 48 33 36 30 39 36 36 30 18 16.5 16.5 12 12 12 15 15 13 13 13 18 18 12 12 12 15 15 6 6 6

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta inom branscher som har att göra med den fria samtidskonsten. Studerande ges kunskaper i att arbeta som prefessionell konstnär samt förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Huvudvikten i undervisningen läggs vid att ge kunskaper för ett personligt kreativt tänkande och konstnärligt skapande inom ramen för rådande samtidskonst-relaterade frågeställningar. 

Val av teknik och uttryck är oftast individuellt och ställs i relation till begreppet samtidskonst.

Studierna består av: 

Grundstudier 
Yrkesstudier 
Valfria studier 
Praktik 30 sp 
Examensarbete 15 sp 

Inom utbildningen väljs verkstadskurser (teknikkurser) främst under första och delvis under andra läsåret. De går dock att delta i även senare under studierna. Praktik är en relativt stor del av studierna (30 sp) och sker oftast utspritt i kortare perioder. Praktik kan genomföras på många olika sätt och på många olika platser. Teorikurser är en tidsmässigt liten men väsentlig del av studierna. Kurserna är utspridda över de fyra studieåren. Under andra (och speciellt tredje) året arbetar studerande med att hitta sina fördjupningsområden varpå examensarbetet planeras och genomförs under det sista studieåret. 

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.