Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i konst, foto och design > Bildkonstnär (YH), fotografering, h22, dagstudier

Bildkonstnär (YH), fotografering, h22, dagstudier

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
Branschspecifika studier
                                                               
Konsthistoria 1 3
       
               
                             
Kulturkunskap 3
     
             
                                   
Konsthistoria 2 3  
       
                   
                         
Nutidskonst och design 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3      
           
                             
Entreprenörskap 1 3    
         
                         
               
Entreprenörskap 2 3    
           
                           
         
Entreprenörskap 3 3    
           
                           
         
159939636361.51.54.54.52221.51.52221.51.52220.80.80.50.50.5
YRKESSTUDIER
                                                               
Yrkesstudier gemensamma
                                                               
Introduktion till branschen 1 6
     
             
                                   
Visuell kommunikation 1 3
     
             
                                   
Visuell kommunikation 2 3
       
               
                             
Studioteknik 2
     
             
                                   
Bildbehandling 2
     
             
                                   
Layout 2
     
             
                                   
Teckning 3
       
               
                             
Bildjournalistik 3
     
             
                                   
Foto- & designhistoria 3
       
               
                             
Introduktion till branschen 2 6
       
               
                             
Litteraturkurs 3
     
           
                             
Projekt 9  
         
                     
                   
Arbetslivskontakt 1 3  
       
                   
                         
Arbetslivskontakt 2 3    
         
                         
               
Yrkesstudier fotografering
                                                               
Arbete som studier 3
       
               
                             
Rörlig bild, kamera & editering 3
       
               
                             
Fotografiskt uttryck 1 3
       
               
                             
Fotografiskt uttryck 2 3  
       
                   
                         
Fotografiskt uttryck 3 3  
         
                     
                   
Bildredigering 1 3  
       
                   
                         
Dokumentärfotografi 1 3  
         
                     
                   
Instrument 3  
         
                     
                   
Fotografiskt uttryck 4 3  
         
                     
                   
Bildredigering 2 3  
         
                     
                   
Media och reklam 1 3  
       
                   
                         
Ljus 3  
       
                   
                         
Uppdragsfotografi 1 6  
       
                   
                         
Fotografiskt uttryck 5 3    
         
                         
               
Fotografiskt uttryck 6 3    
           
                           
         
Bildredigering 3 3    
           
                           
         
Dokumentärfotografi 2 3    
           
                           
         
Verktyg 3    
           
                           
         
Tillämpad fotografi 3    
           
                           
         
Perception 3    
           
                           
         
Uppdragsfotografi 2 6    
         
                         
               
Profilering 3    
           
                           
         
Format och kontext 3    
           
                           
         
Idé workshop 6      
           
                               
     
Text och foto-workshop 3      
           
                             
Visuella bilden-workshop 9      
             
                                 
Seminarium-foto 6      
             
                                 
4545362419.525.5212412247.516.59.89.88.58.58.510.510.5888668883.83.85.55.55.5
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 9 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik
                                                               
Praktik 1, Fotografering 3  
         
                     
                   
Praktik 2, Fotografering 6    
         
                         
               
Praktik 3, Fotografering 6    
         
                         
               
Praktik 4, Fotografering 6      
           
                               
     
Praktik 5, Fotografering 9      
           
                               
     
03121500031201500000000111660007.57.5000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete, Fotografering
                                                         
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000101010
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 57 57 57 28.5 31.5 24 33 27 30 24 33 14.3 14.3 10.5 10.5 10.5 12 12 11 11 11 13.5 13.5 10 10 10 12.1 12.1 16 16 16

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen till bildkonstnär inom fotografering ger en bred kunskap inom fotografi. Fokus ligger på fotokonst, det egna uttrycket och att förmedla budskap. Utbildningen ger färdigheter att arbeta som konstnär och fotograf. Målet är att studerande ska utveckla sitt personliga bildspråk, få goda tekniska kunskaper och förståelse för hur branschen ser ut och fungerar.

Utbildningen är intensiv och innehåller många olika arbetssätt, bland annat djupgående eget arbete, gruppuppgifter, kundprojekt, praktikperioder och en stor del individuell handledning. Samarbete med olika institutioner och företag genomsyrar nästan all verksamhet inom utbildningen. Studerande ska redan under studietiden ges möjlighet att etablera sig i konst- och fotografbranschen och skapa förutsättningar för framtida jobb. Varje år producerar utbildningen flera utställningar i samarbete med olika gallerier och institutioner runt om i Norden.

Fotokonst, visuell kommunikation och olika typer av fotografering är de viktigaste delarna i studierna.

Olika former av utställningsprojekt, publikationer och kunduppdrag under studietiden ger studerande möjlighet att skapa bilder och visuella helheter för verkliga sammanhang. Detta för att ge erfarenhet och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat arbetsliv.

Läroplanen för fotografering ger goda kunskaper i fotografering och fördjupad kunskap att visualisera egna eller andras idéer. Studierna ger goda möjligheter att via praktik och valfria studier fördjupa sig inom alla områden inom fotografi.

Lärandemål

KOMPETENS ATT SKAPA EN YRKESIDENTITET
• studerande har förmågan att identifiera sig inom sin bransch.
• studerande känner till situationen för de yrkesverksamma inom branschen och har förmågan att se kontinuerliga förändringar i samhället och sin egen yrkesroll.
• studerande kan se/skapa arbetstillfällen för sig själva.
• studerande har förmågan att kommunicera kring sin egen position inom konstfältet.
KOMPETENS OM KONSTENS TRADITION
• studerande känner till och kan redogöra för konsthistoriens tradition.
• studerande uttrycker ett aktivt intresse för konstområdet.
• studerande har förmågan att förhålla sig kritisk till den traditionella konsthistorieskrivningen och föra en konstruktiv kritik av densamma.
• studerande har förmågan att uttrycka sig verbalt, skriftligt och visuellt angående konstens tradition.
• studerande känner till nutidskonsten och kopplingen till konsthistoriens tradition
VISUELL KOMPETENS
• studerande har förmågan att kunna göra en tolkning av omgivningen av samhället.
• studerande behärskar ett abstrakt tänkande
• studerande kan definiera en visuell kultur och utmaningarna inom området.
KREATIVITET OCH KONSTNÄRLIG KOMPETENS
• studerande kan samla, kombinera och analysera data och intryck på ett kreativt sätt.
• studerande kan uttrycka sig och transformera det till ett medium.
TEKNISK KOMPETENS OCH FÖRETAGSAMHET INOM SITT GEBIT
• studerande behärskar de centrala verktygen för att klara av att förverkliga kunduppdrag och att förverkliga personliga konstnärliga projekt.
• studerande har kännedom om arbetsmarknadens utseende, behov och krav.
• studerande känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit.
HÅLLBARHETSKOMPETENS
• studerande har förmågan att reflektera över hållbar utveckling och etiska grundprinciper i sin profession.
• studerande känner till den lokal och global samhällsutveckling och de etiska utmaningar som framtidens samhälle ställer.
• studerande kan kritiskt diskutera och förstå den aktuella samhällsdebatten i en social, kulturell och politisk kontext.