Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i konst, foto och design > Bildkonstnär (YH), bildkonst, h24, dagstudier

Bildkonstnär (YH), bildkonst, h24, dagstudier

Höst 2024

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
Branschspecifika studier
                                                               
Forskningsmetodik 3      
           
                               
     
Konsthistoria 1 3
       
               
                             
Konsthistoria 2 3  
       
                   
                         
Filosofi 1 6
     
             
                                   
Filosofi 2 6  
         
                     
                   
Kreativt skrivande 9    
           
                           
         
Entreprenörskap 6    
           
                           
         
Hållbar utveckling inom branschen 6    
         
                         
               
18122131263961530662221.51.5333335551.51.5000
YRKESSTUDIER
                                                               
Yrkesstudier
                                                               
Ateljéstudier 12      
           
                               
     
Samtidskonst 1 9  
       
                   
                         
Samtidskonst 2 9  
         
                     
                   
Samtidskonst 3 9    
         
                         
               
Rörlig bild, kamera & editering 1 6
     
             
                                   
Rörlig bild, kamera & editering 2 6    
         
                         
               
Fotografiskt uttryck I 6
     
             
                                   
Fotografiskt uttryck 2 6
       
               
                             
Teckning 6
     
             
                                   
Måleri 12
       
               
                             
Skulptur 12  
         
                     
                   
Konstgrafik 9  
       
                   
                         
Community art 9    
           
                           
         
Offentlig konst 9    
         
                         
               
Gestaltande forskningsprocesser 12      
             
                                 
3939332421181821249121210.510.566699777121233366444
PRAKTIK
                                                               
Praktik
                                                               
Praktik 1, Bildkonst 3  
       
                   
                         
Praktik 2, Bildkonst 6    
           
                           
         
Praktik 3, Bildkonst 6    
           
                           
         
Praktik 4, Bildkonst 6      
           
                               
     
Praktik 5, Bildkonst 9      
           
                               
     
0312150030012150000001.51.5000004447.57.5000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 9 sp)
                                                               
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete, Bildkonst
                                                               
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000555
Studiepoäng per period / termin / läsår 57 54 66 57 33 24 24 30 30 36 30 27 16.5 16.5 8 8 8 12 12 10 10 10 15 15 12 12 12 15 15 9 9 9

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta inom branscher som har att göra med den fria samtidskonsten. Studerande ges kunskaper i att arbeta som professionell konstnär samt förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Huvudvikten i undervisningen läggs vid att ge kunskaper för ett personligt kreativt tänkande och konstnärligt skapande inom ramen för rådande samtidskonst-relaterade frågeställningar. 

Val av teknik och uttryck är oftast individuellt och ställs i relation till begreppet samtidskonst.

Studierna består av: 

Grundstudier 
Yrkesstudier 
Valfria studier 
Praktik 30 sp 
Examensarbete 15 sp 

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Bildkonstundervisningen vid Novia förbinder sig att arbeta med hållbarhetsmålen:

Det konstnärliga skapandet utgör en fundamental grund i samhället. Det stimulerar allt från det demokratiska samtalet till att utveckla kulturliv och näringsliv. Dagens konstutbildningar är internationella och utbildar för ett globalt konstliv. Konstnärerna har historiskt verkat över nationsgränser och under lång tid bidragit till att internationalisera och öppna upp kultur- och samhällslivet samtidigt som man verkat i lokala sammanhang.
Bildkonstnärer har ofta pekat på orättvisor och frågor som skaver i samhället. Konstnärens arbetsfält varierar stort och många olika frågor behöver behandlas ur ett hållbarhetsperspektiv
Vi inkluderar kunskap och praktisk handling om hållbarhet redan i kursplanering, anställning av timlärare och i kursinnehållet. Följande mål är våra kärnpunkter:

- Vi har en social miljö där vi ser, hör och bemöter varandra med respekt. Vi arbetar i ett gemensamt Community och ser varandra som kommande kolleger redan från dag ett i utbildningen. Vi är medvetna om att vi är en del av ett gemensamt hållbart arbetsliv.

- Novia har en kvalitativ utbildning som motsvarar kandidatnivå, inom utbildningen uppmuntrar vi till vidare akademiska studier. Under studietiden uppmuntras studeranden även att gå kortare kurser inom olika studiestadier för att fördjupa sin kunskap. Konstnärens roll är mångfacetterad och nya kunskaper behöver adderas under hela livet.

- Bildkonstundervisningen i Novia understryker nödvändigheten av ett interkulturellt förhållningsätt och att flickors och kvinnors narrativ behövs på konstscenen. Kontexten i bildkonsten kan breddas med nya berättelser.

- Konstnären har rätt till en anständig ekonomi och livsvillkor. I undervisningen behandlas olika inkomstmöjligheter för konstnärer. Forskning inom Konstnärens arbete och inkomstvillkor görs inom avdelningen för Forskning och utveckling. Utbildade konstnärer arbetar idag i en mängd olika fält och arbetsplatser där deras kompetens uppskattas.

- Bildkonst kan användas för att göra sin röst hörd. Relationell konst och samhällsengagerad konst (Community art) är verktyg som används och undervisas på Novia, ofta ur ett demokratiundersökande perspektiv.

- Studerande får kännedom om hur varje steg i deras nuvarande och framtida verksamhet påverkar klimatet och om mer klimatvänliga alternativ till material- och teknikval. I val av utbildningsmaterial inom praktiska ämnen under utbildningen, används miljövänliga materialval samt återvinning.

- Utbildningen främjas av en stor spridning av perspektiv och välkomnar alla oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning.