Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, byggmästare > Byggmästare (YH), h19, dagstudier

Byggmästare (YH), h19, dagstudier

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Språk och kommunikation
                                                       
Svenska 3
       
             
                       
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Finska 3
       
             
                           
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3  
       
                 
                   
Forskningsmetodik 3    
           
                         
     
Statistik, dokumentation och skrivande 3      
           
                             
Byggprojekt och företagande
                                                       
Introduktion till högskolestudier 3
     
           
                             
IKT 3
     
           
                             
Byggprojekt av träkonstruktion 6
     
           
                             
Starta och driva eget byggföretag 3    
           
                           
     
Matematik
                                                       
Funktioner och ekvationer 1 3
     
           
                               
Geometri och vektorer 3
       
             
                           
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                         
27363151230063967411.51.5000001.54.501.51.5
YRKESSTUDIER
                                                       
Grunder i byggnadsteknik
                                                       
Geoteknik 3
       
               
                         
Betongteknik 6
       
             
                         
Konstruktionsmaterial och teknik 6
     
           
                             
Konstruktionsplaneringens grunder 3
       
             
                           
Grunder i arbetarskydd och byggjuridik 3
     
           
                             
Grunder i fysik för byggbranschen 3
       
             
                           
Bostadshus
                                                       
Byggnadsfysik för bostadsproduktion 3  
         
                     
               
Byggnadsplanering 3  
       
                   
                   
Byggnadsritning i AutoCAD 3  
       
                 
                     
Grundbyggnad 3  
         
                   
                 
Betong- och murade konstruktioner 1 6  
       
                 
                   
Träkonstruktioner 1 3  
         
                   
                 
Stålkonstruktioner 1 3  
         
                     
               
Kostnadsberäkning 3  
       
                 
                     
Digitala verktyg för projektering i 3D 3  
         
                   
                 
Grunder i byggnadsmekanik
                                                       
Byggnadsstatik 3  
       
                   
                   
Byggnadsmekanik 1 3  
         
                   
                 
Hållfasthetslära 1 3  
         
                     
               
Byggnadsvård och renovering
                                                       
Fastighetsinventering och underhållsplan 3    
         
                         
         
Livscykelanalys och investeringskalkyl 3    
           
                           
     
Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar 3    
         
                         
         
Inomhusklimat och husteknik 3    
         
                       
           
Byggnadskemi 3    
         
                       
           
Betongarbeten 3    
         
                       
           
Byggnadsproduktion och arbetsledning
                                                       
Arbetsledning och produktionsplanering 6  
       
                 
                   
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 3    
         
                         
         
Projektstyrning och kvalitetssäkring 3    
           
                           
     
Byggarbetsledarens arbetsuppgifter 6    
           
                         
       
Offertberäkning och entreprenadavtal 6    
         
                         
         
Byggplatsstudier i arbetsledning 10    
           
                             
   
Miljögeoteknik och jordmekanik 3    
           
                         
       
Samhällsteknik och infrabyggande 3    
         
                       
         
24455209152421272504.54.59601212129010.516.5961000
VALFRIA STUDIER 10                                                        
PRAKTIK
                                                       
Praktik
                                                       
Grundpraktik 1 3
       
               
                       
Grundpraktik 2 12
       
                 
                       
Yrkespraktik 1 3  
         
                     
             
Yrkespraktik 2 12  
         
                       
             
1515000150150000001.513.50001.513.50000000
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete 10      
           
                             
000100000001000000000000000055
Studiepoäng per period / termin / läsår 66 63 58 13 24 42 27 36 27 31 13 13.5 10.5 16 11.5 14.5 13.5 13.5 12 10.5 13.5 10.5 16.5 10.5 10.5 10 6.5 6.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas byggmästare för många olika arbetsuppgifter relaterade till byggande och en hållbar utveckling av samhällets byggda miljö. Det innebär både byggande av nytt och renoverande av befintliga byggnader.

Byggmästaryrket är teknikfokuserat men också mycket människonära. Byggmästare jobbar nämligen ofta med olika projekt- och arbetsledaruppgifter, samtidigt med många mänskor i olika roller. En del byggmästare jobbar också i olika försäljningsuppgifter inom byggande, så mänskokontakter är viktigt i byggmästaryrket.

Förutom byggteknik och –material innehåller studierna bl.a. ekonomi, miljöaspekter, ledarskap, projektarbete och individuellt arbete samt hållbarhet i byggande och samhällsutveckling. I byggmästarutbildningen fördjupar sig studerande i byggprojekt- och arbetsledning d.v.s. att lära sig leda byggande som resulterar i bra byggda hållbara hus och byggnader, byggnader att vara stolt över resten av sitt liv.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar och övningsuppgifter både i grupp och självständigt. Det ingår också exkursioner och obligatorisk praktik och individuella företagsförlagda studier i arbetsledning för alla byggmästare. Delvis ingår det också virtuella studier. De företagsförlagda studierna i arbetsledning är i regel förlagda till medelstora eller större byggföretag.

Det centrala inom studierna är att de förbereder dig för att inom byggbranschen ha en central roll för att skapa ett hållbart och klimatsmartare samhälle. Kännetecknande för byggmästaryrket är att du får jobba med många mänskor och långsiktigt med frågor av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. Resultatet av arbetet är bestående i många årtionden.

Lärandemål

Den studerande har kunskaper inom byggnads- och samhällsteknik för att förstå och behärska krävande arbetsledning inom byggnadsbranschen, liksom andra uppgifter inom utredning, planering och -produktion, samt konstruktionsplanering på sedvanlig svårighetsnivå. Den studerande behärskar aktuell informationsteknologi som behövs i arbetsuppgifterna och tillämpande av cirkulär ekonomi inom byggande.

Den studerande förstår sin centrala roll i att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Den studerande förstår också betydelsen av arbetsledning, samt att byggnadsarbetet utförs enligt planer och god byggnadssed för att resultatet ska bli stabila, säkra, sunda och ekologiskt hållbara byggnader.

Den studerande har god förståelse för företagande och ekonomistyrning, samt har förmåga att utveckla sitt kunnande och att bistå medarbetare i att utvecklas och samverka i mångkulturella sammanhang. Den studerande förstår och behärskar byggmästararbetsuppgifter, både för nybyggande och för att utveckla den byggda miljön under hela dess livscykel.