Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i el- och automationsteknik > El- och automationsteknik h22, dagstudier, Energy Technology

El- och automationsteknik h22, dagstudier, Energy Technology

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                   
Geometri och vektorer 3
     
             
                                   
Grundläggande företagsekonomi 3
       
               
                             
Tillämpade dataverktyg 5
     
             
                                   
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                             
Derivator och integraler 3
       
               
                             
Mekanik 5
       
               
                             
Ellära 3
     
             
                                   
Svenska för ingenjörer 3
       
               
                             
Teknik grundstudier 3
                                                               
Differentialekvationer 3  
       
                   
                         
English for Working Life 3  
       
                   
                         
Hydromekanik och värmelära 4  
       
                   
                         
Suomi 2  
       
                   
                         
Allmän energiteknik 3  
       
                   
                         
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3    
         
                         
               
Työelämän suomi 4    
         
                         
               
Teknisk rapportering 3    
         
                         
               
Kemi 3    
         
                         
               
32151301517150130007.57.55.75.75.77.57.50006.56.500000000
YRKESSTUDIER
                                                               
El- och automationsgrunder 1
                                                               
Digitalteknik 6
     
             
                                   
Datorsystem 3
     
             
                                   
Styrteknikens grunder 3
     
             
                                   
Grunderna i programmering 3
     
             
                                   
El- och automationsgrunder 2
                                                               
Elektroteknikens grunder, AC 3
       
               
                             
Elsäkerhet och mätteknik 3
       
               
                             
El- och IT-tekniska dataverktyg 3
       
               
                             
Internetteknik 3
       
               
                             
Analog elektronik 3
       
               
                             
El- och automationsgrunder 3
                                                               
Vektor- och matrisalgebra 3  
       
                   
                         
Databasteknik 3  
       
                   
                         
Grunder i trefassystem 3  
       
                   
                         
Nätverk 3  
       
                   
                         
El- och magnetfält 3  
       
                   
                         
El- och automationsgrunder 4
                                                               
Frekvensanalys 3  
         
                     
                   
Ritteknikens grunder 3  
         
                     
                   
Batteriteknik 6  
         
                     
                   
Installationsteknik 3  
         
                     
                   
Environmental Engineering
                                                               
Bio-Economy Innovation 3  
         
                     
                   
Distributed Energy Systems 6  
         
                     
                   
Internet of Things 6  
         
                     
                   
Energy Control Engineering
                                                               
Sustainability in Engineering Solutions 6    
         
                         
               
Combustion Engineering 6    
         
                         
               
Energy Design and Optimization
                                                               
Energy technology: Solutions, Design and Engineering 3    
           
                           
         
Modeling and Optimization of Energy Systems 3    
           
                           
         
Project Management 5    
           
                           
         
Microcontroller Techniques 3    
           
                           
         
Process Technology
                                                               
Frekvensomriktare 3      
           
                               
     
Thesis Management 1      
           
                               
     
Energy: Resources, Transfer and Storage 6      
           
                               
     
Tillämpad reglerteknik 3      
           
                               
     
Ritteknik inom elektroteknik 3      
           
                               
     
304526161515153012141607.57.55557.57.5101010664.74.74.788000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik 1 10
       
               
                             
Praktik 2 10  
         
                     
                   
Praktik 3 10    
           
                           
         
101010001001001000003.33.33.3003.33.33.3003.33.33.300000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000555
Studiepoäng per period / termin / läsår 72 70 49 31 30 42 30 40 25 24 16 15 15 15 14 14 14 15 15 13.3 13.3 13.3 12.5 12.5 8 8 8 8 8 5 5 5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

El- och automationsteknik h22, dagstudier

Beskrivning

Målet med studierna är att ge ett bredbasigt och mångsidigt tekniskt kunnande. Detta inbegriper förmågan att kreativt lösa tekniska problem, utveckla nya produkter, arbeta i projekt samt kommunicera och samarbeta. Den studerande får också en grundläggande inblick i företagsekonomi, ledarskap och ledningssystem samt blir medveten om hållbar utveckling. Utbildningen erbjuder fyra inriktningsalternativ: automations-, elkrafts- och informationsteknik samt den engelskspråkiga inriktningen Energy Technology.

Hållbar utveckling är grunden för vår framtid. Därför är frågor kopplade till hållbarhet inkluderade i många av våra kurser, ibland som centralt innehåll, ibland som en inramning. Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling är nummer 7 (Hållbar energi för alla), 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion) centrala i vår utbildning. Även målsättningarna 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) behandlas i våra kurser.