Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Utbildning inom social- och hälsovård > Social- och hälsovårdsområdet, röntgenskötare, h19 hyh, Vasa, Klinisk radiografi och strålbehandling

Social- och hälsovårdsområdet, röntgenskötare, h19 hyh, Vasa, Klinisk radiografi och strålbehandling

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 1H 1V 2H 2V 3H 3V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
FÖRDJUPADE YRKESSTUDIER
                                               
Hållbart ledarskap
                 
                   
Ledarskap och medarbetarskap 5
   
       
                   
Social- och hälsoekonomi, juridik och arbetsrätt 5
   
       
                   
Kvalitetsutveckling och innovationer 5
   
       
                   
Forskning och utveckling
                 
                   
Kunskaps- och verksamhetsutveckling 5
   
       
                   
Forskningsmetodik 10
   
       
                   
Klinisk radiografi och strålbehandling
                                               
Developing Quality Management and Safety Culture 5  
     
             
         
Developing Patient Care and Safety 5  
     
             
         
Developing Radiographic Imaging, Treatments and Procedures in Clinical Radiography 10  
     
             
         
3020012188120012121212124444400000
EXAMENSARBETE
                                     
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 10 sp)
                           
         
000000000000002222266666
Studiepoäng per period / termin / läsår 30 20 0 12 18 8 12 0 0 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Social- och hälsovårdsområdet, röntgenskötare, h19 hyh, Vasa

Beskrivning

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 2-3 år
Studieform: Flerformsstudier

Lärandemål

INLÄRNINGSKOMPETENS
Kan mångsidigt och på ett målinriktat sätt utvärdera och utveckla sitt eget kunnande
Kan söka, hantera, producera och bedöma information kritiskt från synvinkeln av olika branscher
Kan ta ansvar för den målinriktade inlärningen av olika grupper
ETISK KOMPETENS
Tar ansvar för gruppens verksamhet och för följder av denna verksamhet
Kan i sin roll som sakkunnig och utvecklare av arbetslivet tillämpa de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch
Kan beakta individens och samfundets synvinklar vid beslutsfattande
Kan befrämja principerna för jämställdhet inom sin arbetsgemenskap
Kan befrämja principerna för hållbar utveckling och samhällsansvar
Kan leda samhälleligt betydelsefulla aktiviteter enligt etiska värden
KOMPETENS INOM ARBETSGEMENSKAP
Kan utveckla verksamheten i en arbetsgemenskap
Kan utveckla den multiprofessionella kommunikationen och sociala interaktionen inom arbetslivet
Kan tillämpa informations- och kommunikationsteknik i sina arbetsuppgifter
Kan bygga nätverk och kompanjonskap
Kan leda och förnya verksamhet i komplicerade och oförutsägbara verksamhetsmiljöer
Känner till principerna för ledning och kan fungera som chef
Har beredskap till företagandet
Kan arbeta som expert, chef eller företagare
KOMPETENS INOM INNOVATIONSVERKSAMHET
Kan leda forsknings-, utvecklings eller innovationsprojekt och behärskar metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet
Kan leda projekt
Kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden
Kan utveckla lönsam och kundorienterad verksamhet
INTERNATIONELL KOMPETENS
Kan kommunicera på en internationell nivå inom sin egen bransch och har förmågan att utveckla den internationella verksamheten
Kan verka i en internationell verksamhetsmiljö
Kan förutse effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet