Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till röntgenskötare > Röntgenskötare (YH) h20, dagstudier

Röntgenskötare (YH) h20, dagstudier

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                     
                       
Språk och introduktion till högskolestudier
                     
                       
Introduktion till högskolestudier 3
     
           
                             
Svenska 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Finska 3  
       
               
             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3
       
             
                       
9300631.21.8000995550.60.60.60.60.60000000
TEORETISKA STUDIER
                                                       
Grunder i vård
                                                       
Första hjälp 2
     
           
                             
Folkhälsoarbete 2
     
           
                             
Klinisk grundvård 3
     
           
                             
Klinisk vård 3  
         
                   
             
Vårdens teoretiska och etiska grunder 3  
       
                 
                   
Biovetenskaper
                                                       
Människans fysiologi och anatomi 1 3
     
           
                             
Människans fysiologi och anatomi 2 3
       
             
                       
Klinisk mikrobiologi och hygien 3
     
         
                       
Immunologi och patologi 3  
       
                 
                   
Läkemedelsbehandling 5  
       
                 
                   
Strålning i medicinsk användning 1
                                                       
Introduktion till klinisk radiografi 4
     
           
                             
Klinisk fysik och strålbiologi 4
     
           
                             
Diagnostisk radiografi 1 7
     
           
                             
Strålsäkerhet 5
 
 
   
Strålning i medicinsk användning 2
                                                       
Diagnostisk radiografi 2 11  
       
                 
                   
Diagnostisk radiografi 3 - Isotopmedicin 3  
       
                 
                   
Patientsäkerhet i klinisk radiografi 3
 
 
   
 
         
   
Patientcentrerad vård i klinisk radiografi 6
   
 
       
   
                   
Strålning i medicinsk användning 3
                                                       
Diagnostisk radiografi 4 4    
         
                       
         
Terapeutisk radiografi 7    
         
                       
         
Alternativa fördjupade studier 3      
           
                             
Strålsäkerhetsansvarig 5      
           
                             
Forskning och utveckling
                                                       
Forskningsmetodik 3  
         
                   
             
Forskningsmetoder 4    
         
                       
         
Ledarskap, arbetskultur och servicedesign 4    
         
                       
         
37.232.722.21127.59.725.7720.31.91113.713.73.23.23.212.812.82.32.32.310.110.10.60.60.65.55.5
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 5 sp)
                                                       
VALFRIA STUDIER
                                                       
Stödämnen för röntgenskötare 5      
           
                             
000500000050000000000000002.52.5
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete
                                                       
Examensarbete, idé och kunskapsbas 2  
       
               
             
Examensarbete, plan och utförande 10    
           
                         
   
Examensarbete, framförande och mognadsprov 3      
           
                             
02103000.81.20103000000.40.40.40.40.4003.33.33.31.51.5
KLINISKA STUDIER
                                                       
Kliniska studier för röntgenskötare
                                                       
Klinisk grundvårdspraktik 3
     
           
                             
Klinisk radiografi 1 13
       
             
                       
Klinisk radiografi 2 16  
         
                   
             
Klinisk radiografi 3 - Isotopmedicin 5  
       
                 
                   
Klinisk radiografi 4 17    
         
                     
   
Klinisk strålbehandling 10    
         
                     
   
Fördjupade kliniska studier 11      
           
                             
1621271131351613.513.5111.51.54.334.334.332.52.55.335.335.336.756.754.54.54.55.55.5
Studiepoäng per period / termin / läsår 62.2 58.7 59.2 30 36.5 25.7 32.7 26 34.3 25.9 30 24.7 24.7 12.2 12.2 12.2 16.8 16.8 8.3 8.3 8.3 17.1 17.1 8.9 8.9 8.9 15.5 15.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen till röntgenskötare utbildas experter i medicinsk strålning. Röntgenskötaren arbetar främst med diagnostik eller behandling inom allmän eller privat vård vid röntgen-, isotop- och strålbehandlingsavdelningar. Röntgenskötaren arbetar både självständigt såväl som i mångprofessionella team, och möter patienter i alla olika åldrar med olika bakgrund och sjukdomar vilket kräver mångsida kunskaper och god kommunikationsfärdighet. I studierna får man fördjupad kunskap om strålning, olika tekniker inom röntgen, isotop, magnetresonanstomografi, ultraljud och strålbehandling. Patientens säkerhet och patientcentrerad vård styr studierna såväl som yrket. En aspekt av utbildningen är betoning på hållbar utveckling och medvetenhet om de globala mål som ingår i Agenda 2030.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda kliniska studier. De kliniska studierna ger möjlighet för studerande att växa in i yrket och knyta värdefulla kontakter till kommande arbetsliv.

Lärandemål

Allmän vårdkompetens
Studerande:
har förmåga att beakta patientens individuella vårdbehov och utföra vårdaktiviteter med uppmärksamhet på patientens egna positiva resurser under undersökningar, åtgärder och behandlingar inom det egna verksamhetsområdet
behärskar ett aseptiskt arbetssätt
har förmåga att förverkliga säker läkemedelsbehandling och att handla i kriser och nödsituationer


Kompetens i diagnostisk och terapeutisk radiografi
Studerande:
är väl förtrogen med apparatur och behärskar utförandet av undersökningar, åtgärder och behandlingar inom sitt verksamhetsområde
har förmåga att kritiskt utvärdera och analysera det egna arbetet och den verksamhet som utövas
kan utveckla verksamheten med utgångspunkt i de etiska principerna
kan fatta beslut självständigt och/eller som medlem i arbetsgrupp gällande det egna verksamhetsområdet
är förtrogen med kontrastmedel och radiofarmaka som används inom verksamhetsområdet och behärskar trygg användning av dessa
kan utnyttja evidensbaserad forskning inom radiografi och strålbehandling
är förtrogen med hållbar utveckling i relation till radiografi och strålbehandling
kan handleda patienter/klienter i olika åldrar samt deras anhöriga och närstående
har beredskap att handleda och undervisa studerande


Strålsäkerhetskompetens
Studerande:
har insikt om strålningens verkan med materia och levande vävnad och kan arbeta enligt strålhygieniska principer har förmåga att definiera strålexponering och behärskar optimeringsprincipen
visar ansvar som en av sakkunniga i användning av medicinsk strålning