Studieguide
Startsida > Moduler inom Öppna yrkeshögskolan (minst 15 sp) > Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, ingenjör > Krävande VVS-projektering för koldioxidneutralt byggande av sunda hus, hösten 2021

Krävande VVS-projektering för koldioxidneutralt byggande av sunda hus, hösten 2021

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 1H 1V 2H 2V 3H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
Projektering av VVS, fastigheters vatten, avlopp och ventilation
                                       
Projektstyrning och kvalitetssäkring 3  
       
               
       
Termodynamik 5
   
       
                     
Strömningslära 3
   
         
                   
Värmeöverföring och värmeväxlare 3
     
         
                 
Fjärrvärme och fjärrkyla 5  
       
               
     
Reglerteknik och fastighetsautomation 3  
     
             
         
Ventilation och luftkonditioneringsteknik 5
     
         
               
Vatten- och avloppsteknik 5
   
         
                   
Uppvärmning och värmedistribution 5  
     
             
         
Kylteknik och värmepumpar 5  
     
             
         
VVS-projektering och -systemdokumentation i BIM 5  
       
                 
   
Förnybar energi 3    
       
                   
 
Inomhusklimat- och energisimulering 5
     
           
             
International HVAC Engineering 5    
       
                   
Individuellt projekt 15  
     
             
2635141313132214585.552.56.56.58.585.58.55.5
Studiepoäng per period / termin / läsår 26 35 14 13 13 13 22 14 5 8 6 5 3 7 7 9 8 6 9 6

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Denna fortbildning är upplagd så att den i kombination med tidigare ingenjörsexamen inom teknik eller byggande, och lämplig arbetserfarenhet, ger behörighet för krävande VVS-projektering, med fokus på koldioxidneutralt byggande av sunda hus. Kurserna består huvudsakligen av VVS-teknik och VVS-projektering, som ingår i examensgivande ingenjörsutbildningen vid Novias Campus i Raseborg, kompletterat med individuella uppgifter i VVS-projektering. Denna fortbildning i VVS-projektering ger däremot inte en examen.

En viktig målsättning i denna fortbildning är att den förbereder dig för att ta en central roll i att skapa mera hållbara och klimatsmarta byggnader. Frågor kopplade till hållbarhet och ett klimatsmart samhälle är inkluderade i kurserna. Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling enligt AGENDA 2030 är mål 3 (God hälsa och välbefinnande), 6 (Rent vatten och sanitet för alla), 7 (Hållbar energi för alla), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) mest centrala i denna fortbildning.

Fortbildningen sker som deltidsstudier och kan genomföras vid sidan om arbete, med studierna jämnt fördelade över perioden augusti 2021 till december 2023.

Lärandemål

Studerande får kunskaper inom VVS-projektering, så att de kan börja arbeta med VVS-teknik och projektering, samt att i kombination med tidigare lämplig högskolexamen och arbetserfarenhet kan uppnå behörighetskrav för att vara ansvariga projekterare för krävande VVS-projekteringsuppgifter.