Studieguide
Startsida > Dagstudier > Bioekonomi > Agrolog (YH), Bioekonomi, h21, Växtproduktion

Agrolog (YH), Bioekonomi, h21, Växtproduktion

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Praktisk introduktion i yrket
                       
                             
Praktiska grunder 3
     
             
                                   
Traktorteknik och fältmaskiner 3
     
             
                                   
Anatomi och fysiologi 3
     
           
                             
Förutsättningar för skogsbruk 3
     
             
                                   
Ekologi
                       
                             
Botanik och ekologi 3
       
               
                                 
Skogstyper och dendrologi 3
     
             
                                     
Lantbruksexpertens verktygslåda I
                       
                             
IKT 3
     
             
                                   
Matematik 3
       
               
                                 
Professionell kommunikation
                       
                             
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                     
Svenska 3
     
               
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                                 
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Branschprojekt 3
     
             
                                   
Lantbruksexpertens verktygslåda II
                                 
                   
Skogsmätning 1 3  
       
                 
                   
GPS-hantering och GIS 3  
       
                 
                   
Hantering av naturresursdata 3  
       
                 
                   
Landskapsvård 3  
       
                 
                   
Engelska 3  
       
                 
                   
Gårdsbrukets skog
                                 
                   
Skogsskötsel 3  
       
                 
                   
Gårdsbrukets skog 3  
       
                 
                   
Avverkningsteknik 3  
       
                 
                   
Introduktion i examensarbete
                                           
         
Undersökningsmetodik 3    
         
                       
         
Statistisk analys 3    
         
                       
         
36246025.210.89.614.42.43.60021.318.316.87.87.89.69.69.69.69.62.42.42.42.42.400000
YRKESSTUDIER
                                                               
Växtproduktionens grunder I
                       
                             
Växtförädling och utsädesproduktion 3
       
                 
                               
Odlingsjordar och jordbearbetning 3
     
               
                                   
Marklära och markvård 3
       
               
                                 
Produktionsbiologi 3
       
               
                               
Grunder i växtskydd 3
       
                 
                               
Gårdsförlagda studier
                       
                             
Växtproduktion 3
       
                   
                             
Husdjursproduktion 3
       
                   
                             
Gårdens maskiner och byggnader 3
       
                   
                             
Gårdsföretagets ekonomiska beräkningar 3
       
                 
                               
Växtproduktionens grunder II
                                 
                   
Markens växtnäringsförråd 3  
       
                 
                   
Mineralgödsel 3  
       
                 
                   
Organisk gödsel 3  
       
                 
                   
Husdjursproduktionens grunder
                                 
                   
Utfodring av husdjur 3  
       
                 
                   
Husdjurens hälsovård 3  
       
                 
                   
Djurskydd och etik 3  
       
                 
                   
Ekonomiska förutsättningar
                                 
                   
Redovisning och ekonomistyrning 3  
       
                 
                   
Gårdsbrukets bokföring och redovisning 3  
       
                 
                   
Marknadsanalys och produktionsstöd 3  
       
                 
                   
Fastighetsjuridik och lägenhetsvärdering 3  
       
                 
                   
Fältförlagda studier
                                 
                   
Odlingsmarkens vattenhushållning 3  
       
                 
                   
Tillämpad odlingsteknik i fält 3  
       
                 
                   
Bioekonomi I
                                           
         
Bioekonomiprojekt 6    
         
                       
         
Marknadsföring och försäljning 3    
         
                       
         
International Agriculture 3    
         
                       
         
Bioekonomi II
                                                     
Bioenergi 3      
           
                             
Starta eget 3      
           
                             
Ledarskap och arbetslagstiftning 3      
           
                             
Gårdsbrukets ekonomi
                                                     
Investering och finansiering 3      
           
                             
Driftsplanering och generationsväxling 3      
           
                             
Valbar fördjupning i växtproduktion A
                                                               
Växtnäringshushållning 3      
           
                             
Odlingssystem och växtföljder 3      
           
                             
Grovfoder 3    
         
                       
         
Foderkonservering 3    
         
                       
         
Maskinteknik 3      
           
                             
Valbar fördjupning i växtproduktion B
                                                               
Oljeväxter och trindsäd 3      
           
                             
Potatis och sockerbetor 3      
           
                             
Ogräs 3    
         
                       
         
Växtsjukdomar 3    
         
                       
         
Skadedjur 3    
         
                       
         
2736273032414.421.610.816.212185.48.49.915.914.414.414.414.414.414.47.87.87.87.87.899999
PRAKTIK
                                                               
Specialiseringspraktik del I 6    
         
                       
         
Specialiseringspraktik del II 6    
         
                       
         
Specialiseringspraktik del III 6    
         
                       
         
Specialiseringspraktik del IV 6      
           
                             
Specialiseringspraktik del V 6      
           
                             
00181200007.210.84.87.200000000003.63.63.63.63.62.42.42.42.42.4
EXAMENSARBETE
                                                     
Examensarbete 15      
           
                             
000150000006900000000000000066666
Studiepoäng per period / termin / läsår 63 60 51 57 28.2 34.8 24 36 20.4 30.6 22.8 34.2 26.7 26.7 26.7 23.7 22.2 24 24 24 24 24 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Agrolog (YH), Bioekonomi, h21

Beskrivning

Målet med agrologutbildningen är att ge studerande en bred samt praktiskt och teoretiskt väl förankrad högre lantbruksutbildning, där såväl naturvetenskap som hållbarhetsprinciper utgör en viktig grund.

Centralt i studierna är kunskap i planeringsprocesser, produktion inom lantbrukets olika fackämnesområden och hållbar användning av naturresurser.

Såväl generellt bioekonomiskt kunnande på bred bas som branschspecifikt fördjupat specialkunnande inom lantbruksnäringarna betonas.

Inom agrologutbildningen får studerande ta del av mångsidiga studier som betonar biologiska, tekniska, ekonomiska förutsättningar för gårdsbruk.

Agrologstuderande lär sig att förstå det interaktiva samspelet mellan odling, miljö och samhälle.

Lärandemål

En utexaminerad agrolog:

- kan på ett systematiskt och hållbart sätt utföra och handleda grundläggande arbeten inom gårdsbrukets samtliga fackämnesområden
- har en god kommunikationsförmåga inom fackämnesområdet på svenska, finska och engelska samt behärskar branschens centrala IKT-verktyg
- kan aktivt fungera som en givande samarbetspart inom lantbruksnäringarnas nationella och internationella nätverk
- känner till och kan tillämpa för lantbruksnäringarna relevant lagstiftning
- är medveten om olika landsbygdspolitiska program på nationell nivå och på EU-nivå och förstår hur dessa inverkar på verksamhetsförutsättningarna
- innehar tillräcklig kunskap, kompetens och initiativförmåga för att kunna starta, utveckla och överta landsbygdsföretag

Växtproduktion

Fördjupade studier inom växtproduktion