Studieguide
Startsida > Dagstudier > Bioekonomi > Skogsbruksingenjör (YH), Bioekonomi, h19

Skogsbruksingenjör (YH), Bioekonomi, h19

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Professionell kommunikation
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
     
           
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3
     
           
                             
Branschprojekt 3
     
             
                                   
Skogsexpertens verktygslåda
                                                               
IKT 3
     
             
                                   
Skogsmätning 1 3
     
             
                                   
GPS-hantering och GIS 3
     
             
                                   
Hantering av naturresursdata 3
       
               
                             
Matematik 3
       
               
                             
Skogsskötselns ekologi
                                                               
Botanik och ekologi 3
       
               
                             
Marklära 3
       
               
                             
Skogstyper och dendrologi 3
     
             
                                   
Skogsskador och naturhänsyn 3
       
               
                             
Företagsekonomi
                                                               
Redovisning och ekonomistyrning 3  
       
                   
                         
Marknadsföring och försäljning 3    
         
                         
               
Introduktion i examensarbete
                                                               
Undersökningsmetodik 3    
           
                           
         
Statistisk analys 3    
           
                           
         
Entreprenörskap
                                                               
Starta eget 3      
           
                               
     
Ledarskap och arbetslagstiftning 3      
           
                               
     
4239621.620.430366010.810.86.86.86.81.51.50001.51.522233000
YRKESSTUDIER
                                                               
Skogsskötselns metoder
                                                               
Skogsförnyelse 6
       
               
                             
Beståndsvård 3
       
               
                             
Röjningsteknik 3
     
             
                                   
Avverkningsteknik 3
       
               
                             
Skogsskötsel på specialområden
                                                               
Skogsskötsel på torvmarker 6  
       
                   
                         
Samhällsplanering 3  
         
                     
                   
Virkesproduktion i kustregionen 3      
           
                               
     
Viltvård och mångbruk 3  
       
                   
                         
Virkesanskaffning
                                                               
Virkeshandel 3  
       
                   
                         
Virkesdrivning 3  
       
                   
                         
Virkesmätning och lagring 3  
         
                     
                   
Virkestransport och logistik 3  
         
                     
                   
Skogsinventering
                                                               
Kartkunskap 3  
       
                   
                         
Skogsmätning 2 3  
         
                     
                   
Planeringsmetoder och -system 6  
         
                     
                   
GIS-analys 3  
         
                     
                   
Skogsplanering
                                                               
Skogsplanen 6    
         
                         
               
Operativa planeringsmetoder 3    
           
                           
         
Fastighetsjuridik och lägenhetsvärdering 3    
           
                           
         
Företagsprojekt 3    
         
                         
               
Skogsorganisationer 3  
         
                     
                   
Virkesförädling och skogsteknik
                                                               
Mekanisk träförädling 3    
         
                         
               
Kemisk virkesförädling 3  
       
                 
                   
Skogsmaskiner I 3    
           
                           
         
Skogsmaskiner 2 3    
           
                           
         
Internationell virkesanskaffning
                                                               
Internationell virkesanskaffning 3    
           
                           
         
International Forestry 3      
           
                               
     
Internationell virkeshandel 3    
           
                           
         
Mångsidig naturresursförvaltning
                                                               
Landskapsvård 3  
       
                   
                         
Skogsnaturvård 3    
         
                         
               
Alternativ skogsskötsel 3      
           
                               
     
Produktionsstrategier 6      
             
                                 
Grön ekonomi
                                                               
Bioekonomiprojekt 6    
         
                       
         
Bioenergi 3      
           
                             
Virkesproduktionens ekonomi 3  
         
                     
                   
Skogsbeskattning och- förbättring 3    
           
                           
         
1551421831222.228.817.424.610.27.81.51.544411.111.19.69.69.68.78.78.28.28.25.15.12.62.62.6
VALFRIA STUDIER 9                                                      
PRAKTIK
                                                               
Praktik 6
       
               
                             
Praktik 9  
         
                     
                   
Praktik 12    
           
                           
         
Praktik 3      
           
                               
     
69121206090127.54.50022200333004443.83.81.51.51.5
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15      
           
                             
000150000006900000000000000033333
Studiepoäng per period / termin / läsår 63 63 63 51 24.6 38.4 25.2 37.8 20.4 42.6 29.7 21.3 12.3 12.3 12.8 12.8 12.8 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.9 14.9 7.1 7.1 7.1

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Målet med utbildningen till skogsbruksingenjör är att utbilda kunniga resurspersoner för förvaltning, skötsel och mångsidig användning av skogarna.
Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av den mångsidiga användningen av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden kan utnyttjas för fältstudier, viltvård och jakt under studietiden.

Lärandemål

En utexaminerad skogsbruksingenjör kan:
Bedöma skogens produktionsförmåga
Fatta beslut och ge förslag om skogsskötseln på beståndsninvå så att ekologiska och
ekonomiska faktorer beaktas.
Man beaktar också landskapsvård och inverkan på rekreation då man planerar skogsskötseln.
Planera och organisera virkesanskaffning med beaktande av miljömässiga och
ekonomiska aspekter samt kvalitetsaspekter.
Göra upp drivningsplaner och övervaka verkställandet av dem.
Använda geografiska informationssytem för planering och uppföljning.
Framställa skogsplaner som beaktar skogsägarens målsättningar.
Utnyttja skogsplaner i styrningen av skogsbruket.
Marknadsföra sitt eget kunnande och den egna organisationens tjänster.
Hitta ekonomiskt lönsamma lösningar för bl.a. skogsskötsel, virkesanskaffning och
entreprenörsverksamhet.