Studieguide
Startsida > Dagstudier > Bioekonomi > Agrolog (YH), Bioekonomi, h23

Agrolog (YH), Bioekonomi, h23

Höst 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Introduktion till branschen och studierna
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Informations- och kommunikationsteknologi 3
     
             
                                   
Branschprojekt 3
     
             
                                   
Professionell kommunikation
                                                               
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
       
                   
                         
Företagsekonomi och entreprenörskap
                                                               
Ekonomistyrning och redovisning 6  
       
                 
                   
Marknadsföring och försäljning 3    
         
                         
               
Ledarskap och organisation 3      
           
                               
     
Ekologi och sätt att hantera naturresursdata
                                                               
Ekologi 3
       
               
                             
GPS-hantering och GIS 3  
       
                   
                         
Hantering av naturresursdata 3  
         
                     
                   
Matematik 3
       
               
                             
211533129963030663334.54.52221.51.50001.51.5000
YRKESSTUDIER
                                                               
Växtodlingens grunder
                                                               
Växtodling i Finland 3
     
             
                                   
Växternas produktionsbiologi 4
     
             
                                   
Grunder i växtskydd 3
       
               
                             
Växtförädling och utsäde 3
       
               
                             
Marklära och växtnäringshushållning
                                                               
Marklära och markvård 3
       
               
                             
Markens växtnäringsförråd 3  
       
                   
                         
Mineralgödsel 3  
         
                     
                   
Organisk gödsel 3  
         
                     
                   
Odlingsteknik
                                                               
Odlingsjordar och jordbearbetning 3
     
             
                                   
Odlingsmarkens vattenhushållning 3  
         
                     
                   
Traktorteknik och fältmaskiner 3
     
             
                                   
Tillämpad odlingsteknik i fält 3  
         
                     
                   
Djurhållningens grunder
                                                               
Djurhållning i Finland 3
       
               
                             
Planering av produktionsenheter 3  
         
                     
                   
Husdjurens hälsovård 3  
         
                     
                   
Husdjurens anatomi och fysiologi 4
       
               
                             
Husdjurens fortplantning 3  
       
                   
                         
Husdjursavel 3  
       
                   
                         
Skogsbruk
                                                               
Skogs- och torvmarkstyper 4  
       
                   
                         
Skogsmätning 1 3  
       
                   
                         
Skogsförnyelse 3  
         
                     
                   
Beståndsvård 3  
         
                     
                   
Lantbrukets ekonomi
                                                               
Gårdsföretagets driftsplanering 3      
             
                                 
Marknadsanalys och produktionsstöd 3  
         
                     
                   
Starta och överta landsbygdsföretag 4    
           
                           
         
Investering och finansiering i landsbygdsföretag 4      
             
                                 
Bioekonomi
                                                               
Samhällsplanering 3    
           
                           
         
Landskapsvård 3    
         
                         
               
Bioekonomiprojekt 3    
         
                         
               
Bioenergi 3    
           
                           
         
International networking and marketing in bioeconomy 3    
         
                         
               
International Agriculture 3    
         
                         
               
Hållbar växtodling
()
                                                               
Odlingssystem och växtföljder 3      
           
                               
     
Växtnäringshushållning 3    
         
                         
               
Maskinteknik 3      
             
                                 
Vallodling
()
                                                               
Grovfoder 3    
         
                         
               
Foderkonservering 3    
         
                         
               
Specialväxtodling
()
                                                               
Oljeväxter och trindsäd 3    
           
                           
         
Potatis och sockerbetor 3    
           
                           
         
Växtskydd
()
                                                               
Ogräsreglering 3      
             
                                 
Växtsjukdomar 3      
           
                               
     
Skadedjur 3      
           
                               
     
Idisslare
()
                                                               
Utfodring av idisslare 3      
           
                               
     
Mjölkproduktion 3      
             
                                 
Diko- och nötköttsproduktion 3      
           
                               
     
Fårproduktion 3      
           
                               
     
Enmagade djur
()
                                                               
Utfodring av svin, häst och fjäderfä 3    
         
                         
               
Smågrisproduktion 3    
           
                           
         
Slaktsvinsproduktion 3    
           
                           
         
Fjäderfäproduktion 3    
         
                         
               
Hästhållning
()
                                                               
Hästhållning 3    
         
                         
               
Entreprenörskap inom hästhållning 3      
             
                                 
Introduktion till examensarbete
                                                               
Forskningsmetodik 3    
           
                           
         
Statistisk analys 3    
           
                           
         
2943583713161627302818196.56.55.35.35.38899915159.39.39.3996.36.36.3
VALFRIA STUDIER 4                                                          
Gårdspraktik
                                                               
Gårdspraktik 1 6
       
               
                             
Gårdspraktik 2 6
       
               
                             
12004012000004004440000000000001.31.31.3
PRAKTIK
                                                               
Specialiseringspraktik 1 6  
         
                     
                   
Specialiseringspraktik 2 6    
           
                           
         
Specialiseringspraktik 3 6    
           
                           
         
Specialiseringspraktik 4 6      
           
                               
     
Specialiseringspraktik 5 6