Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning inom skönhetsbranschen > Estenom (YH) h22, dagstudier, Vasa

Estenom (YH) h22, dagstudier, Vasa

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Introduktion till högskolestudier 3
     
           
                             
Kommunikation för estenomer 3
     
           
                             
Finska för estenomer 3  
       
                 
                   
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska för estenomer 3    
         
                       
         
Digitala bilder inom skönhetsbranschen 4
       
             
                       
Färglära 3
     
           
                             
1333094303004.54.51.31.31.31.51.50001.51.500000
YRKESSTUDIER
                                                       
Hud- och skönhetsvård samt hälsa
                                                       
Hudvård och anatomi 5
     
           
                             
Behandlingar inom hudvård och skönhet 3
     
           
                             
Special vård- och skönhetsbehandlingar 3  
       
                 
                   
Skönhet och hälsa 3  
         
                   
             
Makeup och maskering
                                                       
Makeup 3
     
           
                             
Makeup för kunder 5  
       
                 
                   
Makeup för bild och maskering 5    
         
                       
         
Hårvård
                                                       
Frisyr design och hårvård 5
     
           
                             
Skapande frisyr design 5  
       
                 
                   
Frisyrer genom tiderna 5    
         
                       
         
Stilkonsultation för kunder
                                                       
Stilkonsultation 5
       
             
                       
Stilkonsultation för kvinnor 5  
         
                   
             
Stilkonsultation för män 5    
           
                         
   
Personlig stilkonsultation 4      
           
                             
Entreprenörskap
                                                       
Kundservice och sociala medier 3
     
         
                       
Företagsamhet och entreprenörskap 5  
       
                 
                   
Marknadsföring och försäljning 5      
           
                             
Entreprenörskap och interprofessionalitet 3    
         
                       
         
Estetiskt och visuellt skapande
                                                       
Fotografering 5
     
           
                             
Modevisning 5  
       
                 
                   
Skapande av stilhelheter och innehåll 5    
         
                       
         
Modevetenskap 3      
           
                             
Kosmetikans innehåll och utveckling
                                                       
Celler och molekyler 4  
       
               
             
Kosmetikans innehåll 5    
         
                       
         
Kosmetikans produktutveckling 5    
         
                     
   
Forskning och ledarskap
                                                       
Forskningsmetodik 3
       
             
                       
Forskningsmetodik II 5  
       
               
             
Undervisning och handledning 3    
           
                         
   
Organisation och ledarskap 3    
           
                         
   
3240391222.59.527.512.525.513.51211.311.33.23.23.213.813.84.24.24.212.812.84.54.54.566
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete del 1, idé och teoretisk grund 3  
         
                   
             
Examensarbete del 2, metod och genomförande 7    
         
                     
   
Examensarbete del 3, redovisning och framförande 5      
           
                             
037500033.53.5500000001111.81.81.21.21.22.52.5
PRAKTIK
                                                       
Praktik: Arbete inom kundservice 15
       
             
                       
Praktik: Arbete inom företag 15  
         
                   
             
Praktik: Kompetensutveckling och ledarskap 15    
           
                         
   
Praktik: Evenemang och projektarbete 3
       
             
                       
1815150018015015000666005550055500
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 5 sp)
                                                       
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 63 61 64 17 31.5 31.5 30.5 30.5 32 32 17 15.8 15.8 10.5 10.5 10.5 15.3 15.3 10.2 10.2 10.2 16.1 16.1 10.7 10.7 10.7 8.5 8.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Skönhetsbranschen är en kreativ och bred bransch vilken innehåller olika kompetensområden. Utbildningen, som är liten och familjär, ger kompetenser inom stil och stilhelheter, makeup, hår- och hudvård, entreprenörskap, marknadsföring och försäljning, imagefotografering, inre välbefinnande, produktkunskap samt kosmetika. Under studietiden skapar och deltar studerande i projekt och evenemang.

Arbetssätt under studietiden består av studerandecentrerade metoder, teamarbete och projektarbete, virtuella studier, workshops, föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, studiebesök, praktik och självstudier. Studerande har även tillgång till en skönhetsstudio.

Praktiken omfattar 48 studiepoäng och varje läsår genomför studerande en praktikperiod, 15sp. Utlandspraktik är populärt bland studerande och den ger goda möjligheter att knyta internationella kontakter och skapa nätverk. Examensarbetet omfattar 15 sp och blir en del av studerandes personliga kompetensprofil.

Lärandemål

Lärandemål i utvecklingen av skönhetsvårdens tjänster och produkter
• Estenomen kan planera och utveckla tjänster inom hud- och hårvård, och leda tjänsteproduktionen under utveckling av branschen och sig själv. Estenomen förmår att med respekt för etiska principer verka i en internationell arbetsmiljö.

Lärandemål inom hud, hår, makeup och stil
• Estenomen behärskar principerna för människans anatomiska, fysiologiska och kroppsliga funktioner, och de vård- och stilrelaterade faktorer som främjar god hälsa. Estenomen kan handleda kunderna och arbetssamfundet i branschprodukternas, tjänsternas och redskapens säkra användning och utveckling.

Lärandemål inom kosmetiska
• Estenomen behärskar kosmetikprodukternas kemiska, fysiologiska och kommunikativa egenskaper, och beaktar råvarornas och förpackningarnas, lagstiftningens och den hållbara utvecklingens krav i sitt handlande med kosmetikprodukter i samband med de olika uppgifterna inom branschen, försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Lärandemål i skönhetsbranschens affärsverksamhet och företagsamhet
• Estenomen har kunskap om principerna för planering av affärsverksamhet inom branschen och om företagandets regler, samt kan i yrkesutövandet utnyttja affärsverksamhetens verktyg i en nationell och internationell verksamhetsmiljö. Estenomen verkar företagarmässigt och kan utveckla affärsverksamheten på etiskt hållbar grund.

Lärandemål i skönhetsbranschens forskning och utveckling
• Estenomen har förmåga att på ett arbetslivsnära sätt, och med hjälp av nätverk, forska i och utveckla affärsverksamheten inom branschen och sitt yrkesområde.