Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till sjukskötare > Sjukskötare (YH) h24, flerform, Åbo

Sjukskötare (YH) h24, flerform, Åbo

Höst 2024

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Introduktion till vårdarbete
                                                       
Introduktion till yrkeshögskolestudier 5
     
           
                             
Den interprofessionella social- och hälsovården 4
     
           
                             
Svenska 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Yrkesetik och professionell interaktion inom social- och hälsovård 4
     
           
                             
Evidensbaserad grundvård 7
     
           
                             
Anatomi och fysiologi 4
     
           
                             
270002700000013.513.5000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Grunder i vårdarbete
                                                       
Hälsofrämjande vårdarbete i hållbar omgivning 4
       
             
                       
Läkemedelsbehandling I 5
       
             
                       
Människans utveckling 3
       
             
                       
Mikrobiologi, patologi och grunder i vaccinationskunskap 5
       
             
                       
Finska 3
       
             
                       
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3
       
             
                       
Kliniskt vårdarbete I
                                                       
Kirurgiskt och perioperativt vårdarbete 6  
       
                 
                   
Inremedicinskt vårdarbete 5  
       
                 
                   
Läkemedelsbehandling II och farmakologi 4  
       
                 
                   
Kliniskt vårdarbete 5  
       
                 
                   
Kliniskt vårdarbete II
                                                       
Mental- och missbrukarvård 5  
         
                   
             
Gerontologiskt vårdarbete 4  
         
                   
             
Kliniskt vårdarbete III
                                                       
Vård av barn, unga och familj 5    
         
                       
         
Reproduktiv hälsa 3    
         
                       
         
Forsknings- och utvecklingsmetodik 5    
         
                       
         
Utvecklingsinriktat vårdarbete
                                                       
Akutvård och strålsäkerhet 5    
           
                         
   
Ledarskap och entreprenörskap 4    
           
                         
   
Palliativt vårdarbete 2    
           
                         
   
Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras 3    
           
                         
   
Fördjupat vårdarbete
                                                       
Fördjupat vårdarbete 8      
           
                             
Trender och hälsoteknologi inom vårdarbete 3      
           
                             
23292711023209131411007.77.77.710103336.56.54.74.74.75.55.5
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete 15    
           
                         
   
001500000015000000000000055500
PRAKTIK
                                                       
Praktik: Grundvård 8
       
             
                       
Praktik: Inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I 8  
       
                 
                   
Praktik: Inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II 8  
         
                   
             
Praktik: Gerontologiskt vårdarbete/mentalvård I 8  
         
                   
             
Praktik: Barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård I 8    
         
                       
         
Praktik: Gerontologiskt vårdarbete/mentalvård II 8  
         
                   
             
Praktik: Barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård II 8    
         
                       
         
Praktik: Teamledarskap och utveckling 7      
           
                             
Praktik: Fördjupat vårdarbete 12      
           
                             
83216190882416019002.72.72.744888880009.59.5
VALFRIA STUDIER
                                                       
Valfria studier 3    
           
                         
   
0030000003000000000000011100
Studiepoäng per period / termin / läsår 58 61 61 30 27 31 28 33 29 32 30 13.5 13.5 10.4 10.4 10.4 14 14 11 11 11 14.5 14.5 10.7 10.7 10.7 15 15

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdämnen läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Agendan för hållbar utveckling 2030 och "Patient safety curriculum" har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom workshops, seminarier, interaktiva föreläsningar (även inspelade) självständiga och virtuella studier, simuleringar, ev. arbetslivsförankrade projekt och handledd praktik.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete i varierande kontext, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, forskningsmetodik och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande, interprofessionellt och personcentrerat arbetssätt för att främja patientens hälsa.

Handledd praktik ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder vanligtvis fem veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsostationer, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. Praktik och exmanesarbete utgör 90 sp av studierna.