Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till socionom > Socionom (YH) h24, dagstudier, Åbo

Socionom (YH) h24, dagstudier, Åbo

Höst 2024

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Samhället och professionen
                     
                             
Introduktion till högskolestudier 5
     
           
                             
Svenska 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Interprofessionell social- och hälsovård 5
     
           
                             
Yrkesetik och professionell interaktion 3
     
           
                             
Grunder i socialpolitik 5
     
           
                             
Grunder i socialt arbete 5
     
           
                             
Grunder i sociologi 5
     
           
                             
31000310000003131000000000000000
YRKESSTUDIER
                     
                             
Socialpedagogiskt arbete
                         
                       
Grunder i socialpedagogik 3
       
             
                       
Utveckling och lärande 5
       
             
                       
Funktionella metoder 3
       
             
                       
Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer 5
       
             
                       
Socialpedagogiskt arbete bland unga 5
       
             
                       
Social servicehandledning
                               
                   
Finska 3  
       
                 
                   
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Klientarbete och servicehandledning 5  
       
                 
                   
Psykisk ohälsa, mentalvård och krisarbete 5  
       
                 
                   
Socialgerontologi 5  
       
                 
                   
Funktionshinderservice 5  
       
                 
                   
Arbetsvägledning 3  
       
                 
                   
Socialt arbete I
                                   
             
Engelska 3  
         
                   
             
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete 5  
         
                   
             
Socialt arbete i skolan 5  
         
                   
             
Beroendeproblematik och missbrukarvård 5  
         
                   
             
Socialt arbete II
                                         
         
Forsknings- och utvecklingsmetodik 5    
         
                       
         
Integrationsstödjande socialt arbete 3    
         
                       
         
Brottsförebyggande arbete och kriminalvård 5    
         
                       
         
Ledarskap och utveckling
                                                   
Entreprenörskap inom social- och hälsovård 3    
           
                         
   
Arbetslivsfärdigheter och medarbetarskap 3      
           
                             
Ledarskap och utvecklingsarbete 5      
           
                             
21441680212618133844.544.5141414262612121213131119.59.5
EXAMENSARBETE 15                                              
   
Examensarbete 15    
           
                         
   
001500000015000000000000010101000
PRAKTIK 45                                                    
Praktik: Socialpedagogiskt arbete 9
       
             
                       
Praktik:Socialt arbete 15  
         
                   
             
Praktik:Fördjupad teoribaserad praktik 15    
         
                       
         
Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbete 6      
           
                             
91515609015150600333005557.57.500025.525.5
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 30 sp)
                                                       
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 61 59 46 14 31 30 26 33 28 18 14 75.5 75.5 17 17 17 26 26 17 17 17 20.5 20.5 11 11 11 35 35

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris. Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som personal eller som ledare och har färdigheter att möta det sociala områdets många utmaningar. Studiernas mål är att utbilda kreativa, reflektionskunniga och medvetna professionella, som uppskattar sitt eget kunnande och har en stark yrkesidentitet.

Socionomen arbetar hållbart och ansvarsfullt. Som socionom har du möjlighet att påverka människors övergripande välbefinnande, funktionsförmåga och livskvalitet. Socionomen främjar jämlikhet mellan människor och social delaktighet samt förverkligar social trygghet på ett mänskligt och socialt rättvist sätt. Socionomen förstärker människornas delaktighet i samhället och verkar för att samhället fungerar väl. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Socionomstudierna bygger på nationella gemensamma kompetensområden för yrkeshögskoleutbildning inom det sociala området. Kompetensområdena inkluderar etiskt kunnande inom det sociala området, kunnande i klientarbete, kunskap om servicesystem, kritiskt och deltagande samhällskunnande, utvecklingskunnande som bygger på forskning samt ledarkompetens.

Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands.

En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i interprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet.

I studierna ingår 30 sp valfria studier, vilket innebär att studerande kan fördjupa eller bredda sin kompetens.
Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik eller studier i diakoni/kyrkans fostran (90 sp), som ger behörighet som diakon eller kyrkans ungdomsarbetsledare.

Lärandemål

Se bilaga Kompetenser för socionom YH